Vacature

Hoofd Informatiebeleid

Koninklijke Bibliotheek

In ruim tweehonderd jaar is de KB uitgegroeid tot een nationaal en internationaal bekende wetenschappelijke instelling. Daarnaast heeft de KB sinds 2015 ook een belangrijke coördinerende rol in het netwerk van openbare bibliotheken. Er werken bijna vierhonderd medewerkers, de collectie bestaat uit zeven miljoen items, en zo'n 90.000 klanten bezoeken het gebouw ieder jaar. Via internet vinden miljoenen mensen hun weg naar al het moois en interessants dat de KB bewaart. De KB is de spil in het netwerk van (openbare) bibliotheken in Nederland en bouwt aan dé nationale digitale bibliotheek.

De KB heeft een flink aantal belangrijke ambities te vervullen. Om die reden wordt nu gezocht naar een gedreven, proactief Hoofd Informatiebeleid, die weet hoe het is om leiding te geven aan (informatie)architecten, informatiemanagers en informatieanalisten die werken in een complexe (digitale) omgeving. Er zijn veel lopende en nieuwe verandertrajecten waarbij effectief gebruik moet worden gemaakt van de individuele competenties van de medewerkers. Constante focus op de businesszijde is het uitgangspunt.

Functieomschrijving:

Het afdelingshoofd IB ressorteert onder het Hoofd van de Sector Innovatie & ICT en geeft leiding aan de Afdeling Informatiebeleid. Hoofd Informatiebeleid bij de KB is een uitdagende en afwisselende baan. U wordt verantwoordelijk voor de opzet, uitwerking en organisatorische inbedding van de informatievisie voor de realisatie van de digitale transformatie van de KB. U doorziet ontwikkelingen waarvan de gevolgen pas op langere termijn spelen en bekijkt ingewikkelde (strategische) vraagstukken vanuit meerdere invalshoeken en doorziet belangentegenstellingen. Het Hoofd Informatiebeleid zorgt samen met zijn/haar team voor een belangrijke bijdrage aan de verandering van de KB tot een IT-gedreven business via informatiemanagement en geeft inhoud aan het informatiebeleid door het opstellen van architectuuruitgangspunten en een doelarchitectuur en ziet toe op het optimale gebruik ervan. Ook speel de afdeling informatiebeleid een belangrijke rol in de veranderingen van werkwijze zoals agile. De afdeling werkt nauw samen met alle sectoren en afdelingen van de KB in het vertalen van wensen naar mogelijkheden en naar keuzes en in het afstemmen van de informatievoorziening op nieuwe interne en externe ontwikkelingen. De afdeling heeft nauwe banden met alle ‘business’-afdelingen en met de verschillende netwerkpartners van de KB. De samenwerking met de IT-afdeling (ontwikkeling, beheer en servicemanagement) is uiteraard cruciaal. Het afdelingshoofd IB is een ‘gezicht naar buiten’ van de KB, vooral waar het de ontwikkeling van de informatievoorziening betreft vanuit de optiek van dienstontwikkeling.

Op dit moment zijn de grootste IT-uitdagingen:

 • Implementatie van de nieuwe informatiestrategie en bijbehorende doelarchitechtuur

 • Ontwikkeling van levenscyclusbeheer van producten en diensten

 • Keuzes m.b.t. ‘in huis houden’ versus ‘uitbesteden’ (sourcing)

 • Versterken van de IT-regie-functie en het verhogen van het volwassenheidsniveau

 • Versterken van portfoliomanagement

 • Introductie van ‘IT op verschillende snelheden’ of ‘bi-modal IT’

 • Verdere implementatie van ‘security by design’ en ‘privacy by design’

 • Op peil houden van de digitale veiligheid van de KB

De taken van het Hoofd Informatiebeleid op hoofdlijnen:

 • Lid van het managementteam van de sector Innovatie & ICT.

 • Leiding geven aan de afdeling informatiebeleid (IB) van circa 15 medewerkers. De afdeling IB omvat de disciplines:

 1. architectuur van de informatievoorziening van de KB,

 • informatiemanagement als verbinding van business en IT en

 • informatieanalyse als pad van ontwerp naar bouw.


 • Het mede vorm en invulling geven aan een flink aantal grote uitdagingen zoals

 1. het opstellen en het praktisch vertalen naar uitvoering van een informatiestrategie passend bij de nieuwe (netwerk-)visie op de informatievoorziening en

 • het vergroten van het innovatief vermogen en de wendbaarheid van de KB.

 • Het effectiever maken van de afdeling: teamvorming, (vaste) bezetting, professionele ontwikkeling en vooral: verbinding in het netwerk buiten de eigen afdeling.

 • Het inzetten van de informatiemanagement- en architectuurfunctie van de KB, op een moderne, flexibele, faciliterende en effectieve wijze.

 • Het versterken van kennis en competenties mede in relatie tot de te realiseren strategie.

 • Het laten opstellen, onderhouden en hanteerbaar maken van doelarchitecturen per domein.

Functie-eisen:

 • heeft een afgeronde relevante academische (bèta, gamma) opleiding aangevuld met cursussen op IT/IV-gebied

 • heeft ervaring in een leidinggevende ICT-functie en is in staat om veranderingen binnen de organisatie soepel en effectief door te voeren

 • heeft ruime kennis van en bij voorkeur ervaring met transities naar agile werkvormen

 • is door de wol geverfd in het vakgebied en heeft dus diepgaande kennis van informatiebeleid en informatiemanagement

 • is ervaren in verandermanagement

 • is goed in staat strategie en visie te vertalen naar tactisch- en operationeel uitvoerbare plannen

 • heeft gevoel voor wat er in de omgeving speelt (door luisteren en doorvragen) en weet dit te vertalen naar concrete acties en resultaten

 • is geïnteresseerd in mensen en bevordert menselijke interactie in een groot in- en extern netwerk en is zo in staat de omgeving te managen

 • kan overtuigen op basis van inhoudelijke argumenten (via gezag in plaats van macht)

 • is in control: plant, kijkt vooruit, stuurt bij, grijpt in, kan ‘nee’ zeggen, pakt door

 • is verbindend, besluitvaardig, daadkrachtig en denkt en werkt graag aan de verbetering van structuren en processen en heeft daarbij oog voor het verschil in belangen

 • heeft durf en is ontvankelijk voor een tegengeluid, weet dit te plaatsen en kan het gebruiken

 • is innovatief en draagt uit eigen beweging ideeën of oplossingen aan en neemt het voortouw

 • is communicatief en sociaal vaardig en daarmee in staat om zowel de eigen medewerkers als klanten mee te nemen

 • heeft veel energie en vasthoudendheid

 • heeft relativeringsvermogen en een goed gevoel voor humor

Download hier het uitgebreide functieprofiel van deze vacature (in PDF)>

Arbeidsvoorwaarden:

KB biedt een uitdagende fulltime functie (40 uur per week) in een interessante en complexe organisatie. De KB kent uitstekende arbeidsvoorwaarden (zie: www.kb.nl/organisatie/vacatures-en-stages/uitstekende-arbeidsvoorwaarden). Het Hoofd Informatiebeleid wordt marktconform beloond (de functie is ingedeeld in schaal 13 van de eigen cao van de KB (en eventueel is een arbeidsmarkttoelage –afhankelijk van uw ervaring en niveau- mogelijk)). Het maximale primair inkomen per jaar benadert de € 90.000. De KB kent een uitstekend pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder maximaal 42 verlofdagen, een ABP pensioen en een gedeeltelijk doorbetaald ouderschapsverlof, opleidings- en ontwikkelmogelijkheden, volledige vergoeding van je dagelijkse reiskosten. De KB vindt een goede balans tussen werk en privé belangrijk. Daarom kunt u afspraken maken over flexibele werktijden en behoort ook thuiswerken tot de mogelijkheden. Uitgangspunt is –zoals gangbaar- een tijdelijk dienstverband voor de periode van 1 jaar, met uitzicht op een vast dienstverband bij goed functioneren. De KB bevindt zich op drie minuten lopen vanaf het Centraal Station van Den Haag.

SOLLICITATIE PROCEDURE
De begeleiding van de werving, search en selectieprocedure is in handen van InterExcellent IT Regie Management, in de persoon van de heer ir. B. (Bert) Wolthuis. Hij zal de eerste gesprekken voeren met geschikte kandidaten. Vervolgens zullen de curricula vitae van de meest passende kandidaten aan de Selectiecommissie worden gepresenteerd. Op basis hiervan worden eindkandidaten geselecteerd voor gesprekken binnen de KB. Van de eindkandidaten worden referenties nagetrokken. Een assessment maakt deel uit van de procedure.
PLANNING Sollicitaties (functiegerichte motivatiebrief en Curriculum Vitae) ontvangen we graag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk op 31 augustus 2019. Op basis van een CV-selectie worden kandidaten uitgenodigd voor een oriënterend gesprek bij InterExcellent in Baarn. De meest passende kandidaten worden daarna voorgedragen aan de Selectiecommissie binnen de KB die beslist met wie zij wenst kennis te maken. De gesprekken binnen KB vinden plaats op 27 september in Den Haag. Het assessment vindt plaats zo snel mogelijk na dit gesprek. CONTACT OVER DEZE VACATURE Bert Wolthuis, Associate Partner InterExcellent IT Regie Management, Baarn. Tel: 035-5280430 of https://www.interexcellent.nl Meer informatie over KB vindt u via www.kb.nl. www.kb.nl/sites/default/files/docs/beleidsplan_kb_2019-2022.pdfwww.kb.nl/sites/default/files/docs/kb_feiten_en_cijfers_jaarverslag_2018.pdf

Deze vacature is reeds succesvol vervuld
Locatie:
 • Den Haag

Bert Wolthuis

Associate Partner IT Regie Management Lokale overheid en Onderwijs
Stuur een e-mail of bel +31 (0) 35 5280430