Vacature

Manager Teacher Support & Quality Assurance

Technische Universiteit Eindhoven


Voor onze opdrachtgever de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) en dan specifiek de dienst Education and Student Affairs (ESA) zijn we op zoek naar een enthousiaste en verbindende Manager Teacher Support & Quality Assurance (Manager) met een passie voor onderwijs(vernieuwing) en bedrijfsvoering. Wij zoeken voor ESA een persoon die deze passie als sleutelspeler/regisseur wenst uit te voeren in een unieke, relevante en innovatieve omgeving met veel ruimte en vrijheden.
Je bent in balans, toont betrokkenheid en bent gericht op de mens. Als manager ben je (eind)verantwoordelijk voor het stimuleren, implementeren en ondersteunen van onderwijsinnovatie en -kwaliteit binnen een vooruitstrevende internationale omgeving. Je bent een strategisch gesprekspartner voor verschillende belanghebbenden en zal tegelijkertijd als inspirator en coach leiding geven aan een divers team enthousiaste medewerkers van de afdeling Teacher Support & Quality Assurance (TS&QA) als een van de vier afdelingen binnen ESA en daarmee de TU/e. 

DOWNLOAD HIER HET VOLLEDIGE FUNCTIEPROFIEL IN PDF>

TU/e

De TU/e is een toonaangevende, internationale topuniversiteit in engineering, science & technology, volledig ingebed in de Brainportregio. Met een focus op - en oog voor - ontwikkelingen in de wereld, is het streven van de TU/e om een van de vooruitlopende academische instellingen te zijn die de grenzen van wetenschap en technologie verlegt. De TU/e leidt ingenieurs van de toekomst op die diepgaande kennis over technologie combineren met de vaardigheden om wereldwijd uitdagingen aan te gaan. De universiteit biedt hierbij hoog aangeschreven opleidingen en onderzoeksprogramma’s en profileert zich als de universiteit waar innovatie begint met mensen. Studenten kunnen bij de TU/e kiezen vanuit hun individuele/persoonlijke behoefte en ambitie tussen opleidingen met een sterke focus op één discipline of kiezen voor bredere, multidisciplinaire, grensoverschrijdende opleidingen; de universiteit biedt hiermee voor ieders ambitie een opleidingsplaats. De TU/e staat bekend om haar grote wetenschappelijke impact en ontwikkeling van technologische innovaties. De universiteit staat midden in de samenleving door zich in te zetten voor complexe, maatschappelijke uitdagingen met onderwijs en onderzoek specifiek gericht op drie strategische gebieden: 

Afbeelding 1

[1] De universiteit is onder andere bekend van ’s-Werelds eerste lange afstand zonneauto; Lightyear (automotive) alsmede van diverse (multi)functionele robots. 

Ook bundelt de TU/e haar krachten met andere universiteiten en partners in zowel binnen als buitenland. Op deze manier: 

 • vergroot de universiteit haar impact voor wetenschap, industrie en samenleving; 
 • doet de TU/e hoogwaardig interdisciplinair onderzoek; 
 • fungeert zij als toegangspoort voor regionale partners tot wereldwijde wetenschapsnetwerken; en 
 • creëert zij een uniek internationaal studie- en werkklimaat.

Binnen de TU/e draait het om mensen. De campus ligt in het centrum van een van de krachtigste hightech/technologiehubs ter wereld: de Branportregio. Wereldwijd onderscheidt deze regio zich als het gaat om samenwerking met geavanceerde industrieën. Er worden living labs gecreëerd om relevante kennisintensieve en innovatieve bedrijven aan te trekken, die bijdragen aan de missie van de universiteit en de Brainportregio. Samen met andere instellingen vormt de TU/e een groeiend ecosysteem met de universiteit als (kennis)centrum en met één gemeenschappelijk doel: de kwaliteit van leven verbeteren door middel van duurzame en relevante technologische innovaties. De ambitie bestaat om verder te investeren in deze inspirerende en professionele plek voor onderwijs, onderzoek, werk en recreatie. Bij deze groeiambitie zal het aantal studenten en medewerkers verdubbelen/sterk meegroeien. 

De cultuur van de TU/e kenmerkt zich als een hoogwaardige internationale kennisinstelling waar een grote diversiteit aan mensen werkt en studeert. Het krachtenveld waarin geopereerd wordt is divers, complex en kent vele uitdagende dynamieken met een sterke politieke component.

De TU/e heeft voor de toekomst een stevig ambitieniveau/strategie geformuleerd. Om deze ambitie waar te kunnen maken moet de organisatie optimaal toegerust zijn voor een maximale ondersteuning op het gebied van haar werknemers, financiën, organisatie en ICT. Als manager zal je een cruciale bijdrage leveren in het aansturen naar en behalen van deze ambitie. 

Organisatieoverzicht TU/e

Afbeelding 2

STRATEGIE 2030 TU/e 

TU/e is een innovatie gedreven universiteit van internationale allure, waar excellent onderzoek en excellent onderwijs hand in hand gaan. De TU/e onderscheidt zich als het gaat om samenwerking met geavanceerde industrieën met een sterke focus op de Brainport-regio; een regio die bekend staat om zijn uitmuntendheid in hightech en als het kloppende hart van een krachtige, innovatie gedreven toekomst. 

De ingenieurs die bij de TU/e worden opgeleid zijn niet alleen uitstekende ingenieurs, maar ook sterke communicators, die begrijpen dat gebruikers en de samenleving in aanmerking moeten worden genomen bij het ontwerpen van oplossingen en het ontwikkelen van producten. Ze zijn klaar om de zeer complexe (maatschappelijke) uitdagingen van vandaag en morgen aan te gaan; de duurzaamheidstransitie, de technologische revolutie en de toenemende impact van technologie op de samenleving. TU/e wil deze verandering leiden door onderwijs, onderzoek en valorisatie/impact met een focus op 3 strategische thema's:

Afbeelding 3

 1. Talent: op alle niveaus, want talent maakt of breekt een universiteit.
 2. Samenwerking: de samenwerking met de industrie nationaal en internationaal, binnen de Brainport regio, met alliantiepartners en op Europees niveau.
 3. Veerkracht: een veerkrachtige organisatie is nodig voor het behalen van de (groei)ambitie. TU/e gaat door met het optimaliseren en professionaliseren van de organisatie om deze verandering/groei mogelijk te maken.
TS&QA speelt een belangrijke rol bij de implementatie van deze strategie. De (concrete) aandachtspunten van de TS&QA bij deze strategie zijn:

Afbeelding 4

ESA

De dienst Education and Student Affairs (ESA) is het centrale servicepunt voor docenten en (aankomende) studenten aan de TU/e. ESA levert een scala aan diensten, zowel centraal als vanuit de afdelingen, op het gebied van onderwijsondersteuning, onderwijslogistiek, studievaardigheden, loopbaanbegeleiding, gebruik van EdTech, professionele vaardigheden en taalonderwijs. ESA ondersteunt ook het College van Bestuur (CvB), de Deans van het Bachelor College en de Graduate School, en de afdelingen op het gebied van onderwijsbeleid, wet- en regelgeving, kwaliteitszorg, onderwijs- en instellingsaccreditatie, onderwijsinnovatie en internationalisering. ESA kan worden onderverdeeld in 4 afdelingen: 

Afbeelding 5

TS&QA

De afdeling TS&QA is keyplayer in drie (service)ketens:

Afbeelding 6

TS
Het serviceteam TS is een belangrijke partner voor onderwijsinnovatie binnen de TU/e door effectieve, efficiënte, klantgerichte diensten en coaching aan te bieden. Dit wordt gedaan vanuit state-of-the-art kennis en hands-on vaardigheden op het gebied van onderwijs, innovatie en EdTech. TS maakt hiermee onderwijsvernieuwing mogelijk en werkt nauw samen met de verschillende Teacher Supporters binnen de afdelingen alsmede met de Information Management Services afdeling (IMS) en programmadirecteuren. TS stelt de docenten in het onderwijs in staat om te innoveren en excellent onderwijs uit te voeren.

QA
Het serviceteam QA heeft als doel de evaluatiekringloop te sluiten en werkt aan het verder verbeteren van het TU/e-kwaliteitskader en vertaalt dat naar het ontwikkelen van evaluatie- en accreditatieprocessen.
De missie van het team is om bruggen te bouwen tussen afdelingen en mensen om onderwijsinnovatie met passie te implementeren en te monitoren. Daarmee bevordert het team afdelingsondersteuners/functionarissen met hoogwaardige, up-to-date educatieve ondersteuning en ondersteunt zij de docenten tijdens het onderwijsontwerpproces. Ook analyseert, adviseert en spart QA vanuit een hands-on mentaliteit. Bovendien stelt het team ook afdelingsfunctionarissen in staat om het onderwijs voortdurend te verbeteren. Daarnaast beheert en voert het team de TU/e-brede uitvoering van de kwaliteitsonderzoeken uit en ondersteunt het accreditatieprocessen. QA geeft inzicht in de kwaliteit van ons onderwijs van cursusniveau tot programmaniveau.

EF
De QA-beleidsmedewerkers zijn tevens verantwoordelijk voor het tactisch beleid ten aanzien van examens en fraudepreventie alsmede de kwaliteitscyclus in het onderwijs (EF) als derde keten binnen de afdeling TS&QA. De keten EF stelt examencommissies en docenten in staat om examens op een veilige manier af te nemen en biedt adequaat beleid en hulpmiddelen voor examens. Deze keten richt zich tevens op de ontwikkeling van nieuwe (digitale) vormen van toetsing richting zowel docenten als studenten. 

De serviceketens worden gemanaged door vertegenwoordigers van de faculteiten; Departmental Managers ESA. Hierdoor wordt; 
 • een federatieve aanpak gecreëerd; 
 • een hoog niveau van eigenaarschap in de hele universiteit bevorderd; en
 • een sterke binding met het onderwijsproces verwezenlijkt.
De drie (service)ketens vallen binnen twee overzichtelijke teams onder de hoede van de manager die een brede uitdagende functie vervuld zoals hierna verder beschreven. 

Functieomschrijving:

Als manager ben je integraal verantwoordelijk voor de richtingen, resultaten en operaties van de afdeling TS&QA (en daarmee de drie ketens) binnen ESA die bestaat uit twee teams van in totaal 15 personen. Dit zijn twee multidisciplinaire, multiculturele en multidiverse teams die bestaan uit veel jonge en getalenteerde professionals (waaronder promovendi) die behoefte hebben aan verdere begeleiding binnen de snel veranderende/groeiende omgeving van de TU/e. 

 • Het team koesteren en verder ontwikkelen tot een vooruitdenkende, proactieve zakenpartner met betrekking tot toekomstig onderwijs; 
 • Het versterken van de banden met belangrijke belanghebbenden binnen de ESA, TU/e en extern; 
 • Zorgdragen voor een ontwikkelingsgerichte kwaliteitsborging binnen de TU/e; 
 • Het integreren van IT/technologie in onderwijsontwikkelingen binnen de universiteit samen met Algemene Zaken en IMS.  

De positionering van de manager is als volgt: 
 • Je werkt (nauw) samen met verschillende belanghebbenden binnen de TU/e om de voortdurende ontwikkelingen in het ondersteunen van docenten bij het verbeteren van het leren van studenten te stimuleren.
 • Je bent voorzitter van de Change Advisory Board van het EdTech-landschap en fungeert als contactpersoon bij het doorgeven en uitwisselen van informatie met interne en externe belanghebbenden.
 • Je bent lid van het managementteam van de serviceafdeling, van Onderwijs- en Studentenzaken en van het TU/e-brede managementteam Onderwijs en Studentenzaken dat bestaat uit de managers ESA van elke afdeling en de managers van de serviceafdeling. 

Zo draag je – in ruime mate - bij aan de visie van de TU/e. 

Functie-eisen:

We zijn voor TU/e op zoek naar een manager met de volgende achtergrond en ervaringen: 

 • Een masterdiploma/academisch werk- en denkniveau;
 • Aantoonbare (management)ervaring in het leiden, verbinden en vormgeven van mensen en ook (onderwijs)teams binnen een complexe organisatie; 
 • Ervaring met relatiebeheer/stakeholdermanagement binnen een complexe organisatie;
 • Sterke beleids- en adviesvaardigheden en in staat om strategie te verbinden met implementaties en operaties;
 • Ervaren in programma- en projectmanagement;
 • Gevoel bij IT, je begrijpt wat docenten en studenten nodig hebben op IT/technologisch gebied;  
 • Affiniteit met technische en wetenschappelijke onderwerpen;
 • Bekend met het belang van cijfers/statistiek binnen onderwijs (learning analytics); 
 • Bekend met - en gegrepen door het opereren van een maatschappelijke organisatie en haar (voorbeeld)functie voor de maatschappij en (Brainport)regio; 
 • Goede beheersing van de Engelse taal, in woord en geschrift. 

Daarnaast beschik je over de volgende competenties: 
 
Communicatieve netwerker, sparringpartner, verbinder, relatiebeheerder, teamspeler en bruggenbouwer: 
Je verbindt diverse mensen, teams, culturen en visies door op een open en positieve manier te communiceren en zaken bespreekbaar te maken. Je zet in op de kracht van het individu. Je bent een ervaren people manager die de enthousiaste, gedreven, getalenteerde, internationale medewerkers van de TS&QA naar een hoger niveau tilt;

Inspirerend en coachend leiderschap: 
Je bent in staat mensen mee te nemen met inspirerend leiderschap en zorgt ervoor dat de personen om jouw heen het beste uit zichzelf weten te halen (ontwikkelingsgericht);

Empathisch, toegankelijk en transparant: 
Je bent gericht op het welbevinden van studenten, docenten en medewerkers. Je hebt een mensgerichte attitude, hebt een gevoel voor wat er speelt, bent benaderbaar, zorgt voor rust en continuïteit en gaat in gesprek. Je bent een persoon die tussen de mensen staat en bent je ego voorbij, waardoor je in staat bent de juiste mensen te behouden en tevens nieuw talent te werven (talentgericht); 

Vakkundig, innovatief, kennisdeler en wendbaar:
Je loopt voorop op het gebied van onderwijsinnovatie en kwaliteitszorg, hebt kennis van systemen en bent op de hoogte van de actualiteit/ontwikkelingen binnen het vakgebied. Daarnaast weet je te handelen op de inhoud, niet de persoon. Je begrijpt de noden van leerkrachten bij het implementeren van innovatie in het onderwijs, je hebt een goed onderbouwde en vernieuwende visie op onderwijs, en je kunt het proces van kwaliteitszorg van studentenevaluaties tot accreditatie overzien;

Pragmatisch, besluitvaardig, resultaatgericht en betrouwbaar:
Je zegt wat je doet en je doet wat je zegt, waarbij je de lat hoog durft te leggen. Je beschikt over de vaardigheid om koersvast te leiden, daarbij ruimte biedend aan inbreng en initiatief vanuit verschillende invalshoeken. Je functioneert optimaal/floreert in een matrixomgeving van uiteenlopende actoren;

En niet te vergeten: 
Je kunt relativeren en hebt een goed gevoel voor humor 😉

Arbeidsvoorwaarden:

Je gaat werken binnen de groeiende, ontwikkelingsgerichte en internationale omgeving van de TU/e en maakt hiermee onderdeel uit van de vooruitstrevende Brainportregio. Daarnaast kom je te werken binnen een team van enthousiaste, behulpzame, inspirerende en gemotiveerde collega's. Je hebt hierbij zelf de keuze om jouw functie van 0,8 - 1,0 fte en hybride in te vullen. De TU/e biedt jou hiervoor een pakket aan arbeidsvoorwaarden die uitstekend te noemen is. 

 • Afhankelijk van ervaring en opleiding varieert het salaris voor een fulltime contract tussen € 5.294,- en € 6.444,- bruto per maand (salarisschaal 13 CAO Nederlandse Universiteiten);
 • Een tijdelijke aanstelling voor een periode van een jaar; 
 • Een breed pakket aan extralegale voordelen, zoals een eindejaarspremie van 8,3%, vakantietoeslag van 8%, 41 vakantiedagen voor een 40-urige werkweek, een royale werkgeversbijdrage aan het ABP-pensioenplan, een selectiemodel voor arbeidsvoorwaarden, kinderopvang op de campus en uitstekende sportfaciliteiten.
 • De mogelijkheid om hybride te werken;  
 • Diverse faciliteiten voor zelfontwikkeling van medewerkers. 

SOLLICITEREN EN PLANNING

Ben jij de gemotiveerde kandidaat die bij wil dragen aan de missie en relevantie van de ESA binnen de TU/e en het maatschappelijk spectrum om samen het beste waar te maken. Beschik jij daarnaast over de kennis, vaardigheden en het persoonlijk leiderschap om samen verder te groeien? Dan zien we graag jouw sollicitatie tegemoet.

 • Sollicitaties (een functiegerichte motivatiebrief plus CV) ontvangen we graag (zo spoedig mogelijk maar uiterlijk 3 januari 2023 om 10.00 uur) via: esa@interexcellent.nl
 • Op basis van een brief en CV selectie worden kandidaten uitgenodigd voor een oriënterend gesprek met InterExcellent in week 1 - 3 van 2023
 • De meest passende kandidaten worden daarna voorgedragen aan de ESA die beslist met wie zij wenst kennis te maken 
 • De selectiegesprekken zullen plaatsvinden vanaf week 4 2023
 • De ESA wenst haar nieuwe manager begin/medio februari te benoemen 
 • Van de eindkandidaten kunnen referenties worden nagetrokken 
 • Een assessment maakt deel uit van de procedure, gepland na het tweede gesprek

CONTACT OVER DEZE VACATURE

Deze procedure wordt uitgevoerd door Geert-Jan Poorthuis, Managing Partner InterExcellent en Tren Keltjens, Executive Research Consultant binnen InterExcellent, bereikbaar op 035-5280430 en via esa@interexcellent.nl

We zien met belangstelling uit naar jouw reactie en/of sollicitatie

Deze vacature is reeds succesvol vervuld
Locatie:
 • Eindhoven
Geert-Jan Poorthuis

Drs. Geert-Jan Poorthuis

Managing Partner
Executive Search en Interim Management
Stuur een e-mail of bel +31 (0) 35 5280430