Vacature

Lean/Agile Portfoliomanager

Hogeschool Rotterdam


Hogeschool Rotterdam is een ambitieuze hogeschool in een dynamische stad en brengt werelden samen. Met meer dan 170 nationaliteiten zijn we een hyperdiverse hogeschool. Bij Hogeschool Rotterdam studeren ruim 40.000 studenten en er zijn zo'n 4.000 medewerkers werkzaam. 
 
Verspreid over de stad bieden we meer dan negentig opleidingen aan in de richtingen Kunst, Onderwijs, Gedrag en Maatschappij, Gezondheidszorg, Economie, Techniek en Media & ICT. Hogeschool Rotterdam brengt werelden samen: de wereld van onze studenten en docenten, van collega’s onderling, maar ook de werelden van de hogeschool en de stad. Niet alleen in de schoolbanken, maar juist ook daarbuiten, in verbinding met het werkveld geven wij ons onderwijs vorm.

Als jij durft te kiezen voor een baan in het hoger onderwijs hebben wij de ideale werkplek voor je. We zijn één van de grootste hogescholen uit de Randstad, de tweede hogeschool van Nederland en we willen meetbaar de beste hogeschool van de Randstad zijn. Daarvoor hebben we mensen nodig zoals jij.

Bij Hogeschool Rotterdam is iedereen welkom. We zien talent als basis en diversiteit als kracht. Een inclusieve werkomgeving is voor ons een voorwaarde om een goede leeromgeving voor onze studenten te creëren. Diverse teams presteren beter. Wij vinden herkenbare diversiteit in de samenstelling van onze teams belangrijk. We houden hier dan ook rekening mee tijdens de selectieprocedure.

ORGANISATIE
Informatie & Technologie (I&T) is onderdeel van een van de vier stafdiensten van Hogeschool Rotterdam. Deze stafdiensten ondersteunen de onderwijsinstituten, kenniscentra, centres of expertise en andere organisatieonderdelen. Samen met de afdelingen Vastgoed & Huisvesting, Services, Inkoop & Contractmanagement en Integrale Veiligheid vormt Informatie & Technologie de dienst Faciliteiten en Informatievoorziening.
 
Informatie & Technologie is momenteel gestructureerd in een afdeling IT Operations, een afdeling IT Solutions en verschillende staffunctionarissen. IT Operations richt zich primair op het goed beschikbaar en veilig houden van de digitale voorzieningen van de hogeschool en het doorontwikkelen van de bestaande dienstverlening. IT Solutions richt zich daarnaast op de verandering van het landschap, op basis van de ontwikkelende vraag in de organisatie. Staffunctionarissen zoals architecten en de chief information security officer zorgen daarbij voor kaders, waar portfoliomanagement zich richt op een meerjarig samenhangend complex aan veranderingen in het landschap die de grootste waarde toevoegt aan de hogeschool.
 
Het belang van informatievoorziening en informatietechnologie voor het onderwijs groeit de afgelopen jaren explosief. De I&T organisatie van de hogeschool is daarom bezig met een omvangrijke en versnelde transformatie. Een van de belangrijkste sleutels van deze transformatie is de transitie naar een Agile werkwijze en besturing van het vakgebied. Daarnaast wordt de afdeling IT Solutions gestructureerd naar het CIO Office, dat richting geeft aan de lange termijn ontwikkeling van het I&T landschap van Hogeschool Rotterdam. Teams die zich richten op architectuur, informatiemanagement, projectmanagement en het portfoliomanagement werken hier samen aan het bestendigen van de koers in een dynamisch en complex speelveld.

DOWNLOAD HIER HET VOLLEDIGE FUNCTIEPROFIEL IN PDF.

Functieomschrijving:

Hogeschool Rotterdam is enorm in beweging en diverse ontwikkelingen rondom onderwijs, onze bedrijfsvoering en informatievoorziening vragen om op een Lean/Agile benadering die wordt beheerd en gemanaged door een Lean/Agile portfoliomanager. 

Er zijn momenteel veel projecten/initiatieven op het gebied van de digitale leeromgeving zoals een nieuwe toets-applicatie en een nieuw leermanagementsysteem, een nieuw HRM systeem, relatiebeheer voor al onze relaties en student gedreven online dienstverlening. De toekomst richt zich op een breder portfolio dan IT vernieuwingen dus willen we ook integraler portfoliomanagement inzetten.

Continu vernieuwen we inhoudelijk ons onderwijs en onze bedrijfsvoering, en de manier waarop we dat aanbieden en ondersteunen. De inzet van nieuwe technologie is hierin belangrijk en ook de wijze waarop deze wordt ingezet en beschikbaar wordt gemaakt. Doordat de mogelijkheden maar ook de markt continu veranderen is het nodig om de organisatie op een Lean/Agile werkwijze te organiseren en daarbij ook op portfolio niveau keuzes te maken t.a.v. waarde, risico en complexiteit ten opzichte van elkaar. 

Bij innovaties spelen diverse disciplines een rol. Zoals onderwijs, inkoop, privacy, beveiliging, wetgeving, informatie, technologie en organisatie. Veel van die ontwikkelingen worden nu nog projectmatig uitgevoerd in klassieke projectvormen. Echter de organisatie heeft gekozen om daar waar mogelijk Lean en Agile methodieken in te zetten zoals Scrum en Kanban. 

De Lean/Agile Portfoliomanager:

 • is verantwoordelijk voor het succesvol beheren en uitvoeren van het portfolio waarbij het een gegeven is dat de organisatie momenteel in een transitie is om naar een Lean en Agile werkwijze te bewegen.
 • speelt een cruciale rol bij het realiseren van projecten en initiatieven door middel van het voeren van een effectief portfolio management. 
 • formuleert uitgangspunten en criteria voor de sturing en uitvoering van projecten en initiatieven in het portfolio in het kader van eenduidigheid in informatie en sturing.
 • verzorgt de informatievoorziening naar stuurgroepen, stakeholders en andere belanghebbenden in de organisatie. Daarbij dient ook hier gestuurd te worden op het beschikbaar maken van de informatie en minder in het brengen van de informatie (pull principe).
 • heeft samen met andere corporate adviseurs, met thema’s zoals informatiebeveiliging, risico’s en compliance, een belangrijke rol in de governance van de hogeschool. Deze wordt vormgegeven door de deelname aan de portfolioboard en het geven van advies in onderliggende governance structuren
 • werkt nauw samen met de Enterprise architect (verantwoordelijk voor de gewenste situatie), stakeholders en strategisch (IT) management
 • draagt samen met de agile coaches bij aan de doorontwikkeling van wendbare I&T.
 • wordt aangestuurd door de manager IT/CIO en geeft zelf functioneel leiding in het volgen van het portfoliomanagementproces aan projectmanagers (in nauwe samenwerking met hun hiërarchische leidinggevende, het hoofd projectmanagement en -support) en productowners. 

Je taken en verantwoordelijkheden zijn verder:
 • Ontwikkelen en implementeren van portfolio strategieën die aansluiten bij de doelstellingen en Agile principes.
 • Identificeren en prioriteren van bestaande en nieuwe projecten/initiatieven binnen het portfolio op basis van waarde, risico’s, complexiteit/effort en beschikbare capaciteit.
 • Faciliteren van portfolio reviews en besluitvormingsprocessen om te zorgen voor transparantie en betrokkenheid van alle belanghebbenden.
 • Bewaken van de voortgang en prestaties van het portfolio, en tijdig bijsturen indien nodig.
 • Samenwerken met cross-functionele teams om de implementatie van portfolio op basis van waarde, risico’s en capaciteit/algemene taken en verantwoordelijkheden.
 • Ontwikkelen en implementeren van portfolio strategieën die aansluiten bij de gewenste doelstellingen, visie en strategie met focus op waard toevoeging, wendbaarheid en flexibiliteit.
 • Zorgen voor het beschikbaar maken van gevraagde informatie aan belanghebbenden op alle niveaus van de organisatie.
 • Continu zoeken naar mogelijkheden om de Agile en Lean werkwijze en het Portfolio management te verbeteren en te innoveren.

Functie-eisen:

Als onze ideale kandidaat ben je communicatief vaardig, proactief, creatief en word je graag uitgedaagd om leiding te geven aan veranderingen. Jij werkt vanuit met overzicht en sturing samen met specialisten, onderwijsvertegenwoordigers en stafmedewerkers. 

Je bent een ervaren professional die de nodige kennis en vaardigheden bezit om strategische thema’s en de daaronder benoemde initiatieven te overzien en te beoordelen t.a.v. toegevoegde waarde, risico en complexiteit/effort in dialoog met stakeholders/productowners en diverse andere belanghebbenden. Je begrijpt de principes van de Agile werkwijze, de cultuur, houding en gedrag die daarbij hoort en past deze toe om de prestaties van het portfolio te optimaliseren.

De persoon die we zoeken is verantwoordelijk voor de vulling en uitvoering van het veranderportfolio van (een deel van) de informatievoorziening van de hogeschool. Je werkt in een dynamische omgeving waar vanuit een nieuw georganiseerde afdeling de I&T innovaties en veranderingen worden georganiseerd en ondersteund. Het is een gevarieerde functie die enerzijds vraagt om gedegen kennis van project- en programmamanagement en anderzijds om ruime ervaring als manager binnen een vergelijkbare omgeving. Je draagt ervaring en kennis bij zodat het team het kenniscentrum voor projectmatig werken wordt van en voor de hogeschool.

Je combineert strategisch inzicht met een hands-on mentaliteit en bent in staat om een cultuur van wendbaarheid en samenwerking te bevorderen. Met je uitgebreide kennis van Agile methodologieën en je sterke adviesvaardigheden ben je in staat om complexe uitdagingen aan te pakken en succesvolle resultaten te behalen.

Je herkent jezelf in onderstaande punten:
 • Je hebt ten minste een hbo- of wo-opleiding afgerond in de bedrijfs-, informatiekunde of een vergelijkbare richting. Je opleiding heb je bij voorkeur aangevuld met specifieke cursussen op het gebied van informatie- of projectmanagement zoals Prince 2, MSP en agile.
 • Je hebt bij voorkeur vijf jaar ervaring in een soortgelijke functie, bij een onderwijsinstelling of vergelijkbare organisatie.
 • Je bent een ervaren leidinggevende in het veld van hoger onderwijs of bedrijfsvoering, bij voorkeur IT.
 • Je hebt ervaring met het initiëren van en het inrichten van projectmanagement, PMO en bijbehorende processen.
 • Je beschikt over de vereiste communicatieve vaardigheden om op te treden als eerste aanspreekpunt, vraagbaak en vertegenwoordiger op het gebied van informatievoorziening.
 • Je hebt een sterk ontwikkeld analytisch vermogen en weet anderen met heldere argumenten te overtuigen.
 • Je bent een goede netwerker en benadert uitdagingen creatief.
 • Je hebt inzicht in en gevoel voor verhoudingen, inhoudelijke doelstellingen en ambities; je verbindt continu context, inhoud en mensen om te komen tot gezamenlijke resultaten.

Je beschikt over de volgende kernvaardigheden:
 • Lean/Agile Portfolio Management: je hebt diepgaand inzicht in Lean/Agile Portfolio management en begrijpt hoe dit past binnen een veranderende organisatie met meerdere stakeholders. Je kunt complexe portfolio’s opzetten, prioriteren in samenwerking met stakeholders, productowners en projectmanagers, waarbij je de balans vindt tussen vereisten, klantwaarde en de organisatorische beschikbare capaciteit.
 • Agile Methodologieën: Je hebt een grondige kennis van Agile methodologieën waaronder Scrum en Kanban. Ook heb je kennis en kun je Lean aspecten toepassen op portfoliomanagement om wendbaarheid, transparantie en samenwerking te bevorderen. 
 • Bestuurlijke besluitvorming en stakeholder Management: Je bent bedreven in het identificeren en beheren van stakeholders op verschillende niveaus binnen de gehele organisatie. Je kunt effectieve relaties opbouwen en onderhouden met belanghebbenden, zoals senior management, productowners en teamleden, om de portfolio doelstellingen te ondersteunen.
 • Financieel inzicht: Je hebt een goed begrip van financiële concepten en kunt financiële analyses uitvoeren om de waarde van eventuele investeringen in het portfolio te beoordelen. Je kunt budgetten opstellen en beheren, en de financiële gezondheid van het portfolio bewaken.
 • Probleemoplossend vermogen: Je bent een creatieve probleemoplosser en kunt omgaan met complexe uitdagingen in een steeds sneller veranderende omgeving. Je kunt snel beslissingen nemen, risico’s beoordelen en passende oplossingen implementeren om de portfolio-prestaties te verbeteren.
 • Communicatie en samenwerking: Je hebt uitstekende communicatievaardigheden en kunt effectief samenwerken met multidisciplinaire teams. Je kunt complexe concepten op een duidelijke en begrijpelijke manier uitleggen en zorgen voor een efficiënt werkende informatiestroom tussen verschillende belanghebbenden.
 • Leren en verbeteren: Je hebt een sterke drive om voortdurende te willen leren en jezelf te ontwikkelen op het gebied van Lean/Agile Portfoliomanagement en de daaraan gerelateerde methodologieën. Je blijft op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen en trends en past deze kennis toe om het portfolio continu te verbeteren.

Arbeidsvoorwaarden:

Aanstelling vindt plaats conform de cao hoger beroepsonderwijs. Hogeschool Rotterdam biedt:

 • Een uitdagende en afwisselende rol in een ambitieuze en sterk ontwikkelende organisatie
 • Een goede werk/privé balans (40+ vrije dagen per jaar bij een fulltime dienstverband, mogelijkheid tot betaald ouderschapverlof 75%, flexibele werktijden).
 • Een jaarcontract met uitzicht op vast dienstverband
 • Een marktconform salaris
 • 8,3% eindejaarsuitkering + 8% in de vorm van een 13e maand.
 • Uitstekende scholingsmogelijkheden en ruimte voor ontwikkeling.
 • De mogelijkheid tot thuiswerken waarbij we je minimaal 1 dag per week op kantoor verwachten.

PROCEDURE
De begeleiding van de wervings- en selectieprocedure is in handen van InterExcellent, in de persoon van Bert Wolthuis. Hij zal de eerste gesprekken voeren met geschikte kandidaten. Vervolgens zullen de curricula vitae van de meest passende kandidaten aan de selectiecommissie worden gepresenteerd. Op basis hiervan worden eindkandidaten geselecteerd voor gesprekken binnen de Hogeschool Rotterdam. Van de eindkandidaten kunnen in overleg referenties worden nagetrokken. Een persoonlijkheidstest en (ontwikkel)assessment kunnen onderdeel uitmaken van de procedure.

LOCATIE
Je gaat werken op de locatie Blaak 555 midden in het centrum Rotterdam en goed bereikbaar via het openbaar vervoer.

SOLLICITEREN EN PLANNING
 • Sollicitaties (een functiegerichte motivatiebrief plus CV) ontvangen we graag zo spoedig mogelijk.  
 • Op basis van een brief en CV selectie worden kandidaten uitgenodigd voor een oriënterend gesprek bij InterExcellent in Baarn.
 • De meest passende kandidaten worden daarna voorgedragen aan de selectiecommissie binnen de Hogeschool Rotterdam, die beslist met wie zij wenst kennis te maken.
 • De selectiegesprekken vinden vervolgens plaats bij de Hogeschool Rotterdam.
 • Het kunnen overleggen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een voorwaarde voor het in dienst treden bij Hogeschool Rotterdam.
Voor zover de omstandigheden dat vereisen vinden gesprekken via videobellen plaats.

CONTACT OVER DEZE VACATURE
Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Bert Wolthuis, via telefoonnummer 035 - 5280430.

Deze vacature is reeds succesvol vervuld
Locatie:
 • Rotterdam

Bert Wolthuis

Associate Partner IT Regie Management Lokale overheid en Onderwijs
Stuur een e-mail of bel +31 (0) 35 5280430