Vacature

Domeinarchitect Platformen

Politie NL eenheid IV


Voor onze opdrachtgever het team IV-architectuur van de Nationale Politie zijn we op zoek naar een stevige Domeinarchitect Platformen die zich met passie en durf inzet voor het leveren van snelle, wendbare en betrouwbare infrastructurele ICT-dienstverlening aan de politieorganisatie.

ALGEMEEN
Het politievak verandert voortdurend door digitalisering in de samenleving. Maatschappelijke en technologische ontwikkelingen volgen elkaar in hoog tempo op en vragen een politieorganisatie die hier adequaat op anticipeert. Het zwaartepunt zal steeds meer verschuiven van ontwikkeling van informatievoorziening (IV) als faciliterende taak, naar ontwikkeling van het politievak als onderdeel van de digitaliserende en duurzame samenleving, met ‘IV als politiewapen’.

Veranderingen manifesteren zich op thema’s als ‘Politie in verbinding’ waarbij de manier waarop de politiemedewerkers in contact staan en interactie hebben met de burger verandert als gevolg van onder meer de toenemende rol van sociale media, online, mobiele apps en kunstmatige
intelligentie; ‘Smart society’ waarbij veiligheid in steden en op verkeersstromen steeds minder de taak is van één organisatie, maar een slim samenspel wordt van een netwerk (van sensoren) van veiligheidspartners; ‘Operationele slagkracht’ waarbij het slim en automatisch (met tooling en kunstmatige intelligentie) vergaren, analyseren en toepassen van data uit diverse bronnen een
prominente rol inneemt. Al deze ontwikkelingen brengen ook nieuwe vraagstukken met zich mee op het gebied van privacy en (cyber)dreigingen.

Als Domeinarchitect Platformen speel je een cruciale rol bij het flexibel en snel ontwikkelen en tijdig beschikbaar stellen van de informatievoorziening voor een slagvaardige politieorganisatie die is opgewassen tegen cybercrime én die de eigen cybersecurity versterkt.

Voor een indruk van het politiewerk, bekijk de film: "Zonder IT-ers zijn we nergens"

DOWNLOAD HIER HET VOLLEDIGE FUNCTIEPROFIEL IN PDF

Functieomschrijving:

Als grootste IT-leverancier van de overheid staat de politie voor een grote uitdaging: de transformatie van de Dienst ICT en de Dienst IM naar één sterke IV-organisatie. Belangrijke trends daarbij zijn: datagedreven, flexibilisering en samenwerking.
Jij bent als Domeinarchitect Platformen het technisch geweten van de IV-organisatie. Je begeleidt de lijnorganisatie vanuit jouw expertise bij de grote en complexe projecten en programma’s en zorgt voor samenhang tussen de verschillende verandertrajecten. Je voorziet het management gevraagd en ongevraagd van advies en bent de spin in het web van de IV-organisatie. Ook ben je verantwoordelijk voor de verdere uitwerking van de architectuur rondom de verschillende platformen die door de politie worden ingezet, zodanig concreet dat technische solution architecten daarmee aan de slag kunnen.

Je werkt voor de on-premise omgeving, de cloud omgeving en hybride vormen hiervan. Dit laatste wordt steeds belangrijker binnen de IV-organisatie van de politie. Het team IV-architectuur ondersteunt het managementteam ook bij het opstellen en bewaken van het IV-Portfolio.

Je zoekt afstemming met de andere stakeholders binnen de politie en definieert standaarden, producten en diensten binnen het domein. Jij doet dit in teamverband waarbij je, gezamenlijk met je collega-architecten, de gevraagde architectuur realiseert.
Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het:

 • opstellen van architectuurkaders voor de platformcomponenten voor programma's en projecten;
 • opstellen en onderhouden van de referentiearchitectuur en toezien op de naleving daarvan van de voorwaarden waar architectuurroadmaps, voor bestaande en nieuwe platformcomponenten, aan moeten voldoen;
 • begeleiden van solution architecten binnen de DevOps-teams van het Infrabedrijf in een Agile setting;
 • opstellen van de technologie roadmap en het borgen van de samenhang met de infrastructurele (deel)architecturen.

Samen met de Master Architect Infrastructuur en de andere Domeinarchitecten ga je een platformarchitectuur creëren waarop de politie de komende jaren haar taken kan uitvoeren.

Voor het komende jaar zijn bovendien de volgende drie speerpunten van belang:
 • het realiseren van een werkende verbinding tussen de diverse interne en externe cloudomgevingen.
 • het werkend krijgen van de nieuwe platformomgeving “ IV Next Base” door de eerste applicaties daarop te laten landen.
 • als voortrekker diverse teams ervaring laten opdoen met diverse platformoplossingen (lerend vermogen vergroten).

WAAR GA JE WERKEN?
De inrichting van de informatievoorziening (IV) binnen de politieorganisatie is als volgt. De CIO van de politie geeft leiding aan de Directie IV, die onderdeel uitmaakt van de Staf Korpsleiding en de korpsleiding strategisch ondersteunt. De uitvoerende IV diensten zijn onderdeel van het Politiedienstencentrum (PDC) en zijn de Dienst Informatiemanagement (IM) en de Dienst ICT.

Om invulling te geven aan de flexibiliteit, wendbaarheid en snelheid die nodig is voor een goede informatievoorziening heeft de politie zich georganiseerd langs voortbrengingsketens (‘productielijnen’) in het Productiehuis, waar meer dan 100 multidisciplinaire DevOps-teams actief zijn. Het Productiehuis maakt gebruik van platformdiensten, verbindingen en werkplekken welke worden geleverd door het Infrabedrijf binnen de Dienst ICT.

Het team IV-architectuur vervult de informatie- en technische architectuurfunctie en zorgt voor de ontwikkeling, samenhang en borging van die architectuur. Zij maakt binnen de kaders van de enterprise architectuur een vertaling van de gevraagde functionaliteit naar een eenduidige IV- architectuur en ontwikkelt en onderhoudt een meerjarenvisie op de technische en applicatie-
 
infrastructuur, waarin de afzonderlijke componenten van elke infrastructuur in samenhang zijn beschreven, zowel in tijd als functioneel gezien (IV referentiearchitectuur). Hiermee wordt de samenhang van de diverse informatievragen geborgd en wordt input gegeven voor de release- en implementatieplanning. IV architectuur zet architecten in voor “Just enough, Just in time” architectuur in een Agile omgeving.

Het team IV-architectuur zet architecten in per technologisch vakgebied of productielijn voor de oplevering van architectuurproducten en -adviezen. Het team ondersteunt het managementteam van de Dienst ICT bij het opstellen en bewaken van (het realiseren van) het ICT Portfolio.
Binnen het team IV-architectuur zijn ook Commissie Architectuur Teams (CAT-teams) ingericht in lijn met vier operationele commissies binnen de politie: Wijken & Veiligheid, Opsporing, Digitalisering & Intelligence, en Bedrijfsvoering. De totale IT-infrastructuur valt onder het vijfde CAT-team voor Generieke Voorzieningen en bestaat uit de volgende 5 domeinen:
 • Platformen;
 • Netwerken;
 • Endpoints (werkplekken/mobile devices)
 • Informatiebeveiliging
 • Voortbrengingsketens (generieke voorzieningen op platformen zoals containers, low code apps)
De Domeinarchitect Platformen werkt nauw samen met de andere Domeinarchitecten voor de totale IT-infrastructuur.

Ten aanzien van platformen worden de volgende vakgebieden door de politie ondersteunt:
 1. Infrastructuurservices, (multi-tier) storage, NetApp, VM platformen;
 2. Microsoft services, OS, Azure. Self-service portals;
 3. Oracle database services (PAAS) en Linux RedHat platformen ;
 4. Cloud services, big data, Container technologie (Kubernetes/Docker), ML, AI.

Functie-eisen:

WIE BEN JIJ?
Jij bent een ervaren, stevige en onafhankelijke infrastructuurarchitect met een uitstekend organisatievermogen. Je weet wat er speelt binnen de organisatie en onderzoekt wat nodig is voor de IV-systemen. Hiervoor verken en vertaal je ontwikkelingen in de markt naar het werkveld van de politie. Je hebt uitstekende netwerkvaardigheden en voor collega's ben je een goede coach.
Daarnaast ben je in staat verandering in gang te zetten en daarbij ook concrete resultaten te behalen.

Verder heb je:
 • een hbo-diploma, bij voorkeur een opleiding Informatica of Technische Bedrijfskunde;
 • ruime ervaring als infrastructuurarchitect binnen een (bestuurlijk) complexe organisatie;
 • ruime ervaring met hybride integratievraagstukken (interne en externe cloudomgevingen);
 • ervaring met Agile ontwikkelmethodieken en het met opstellen van architectuurdocumentatie;
 • ervaring met het begeleiden van de implementatie door middel van storytelling en het visualiseren van complexe modellen en vraagstukken;
 • een TOGAF en ARCHIMATE certificering of je bent bereid deze te behalen.

Daarnaast beschik je over de volgende competenties:
 • je bent professioneel, scherp analytisch en verbindt continu context, inhoud en mensen om te komen tot gezamenlijke resultaten.
 • je bent toegankelijk, verbindend en communicatief. Je hebt uitstekende schriftelijke en mondelinge communicatievaardigheden. Je luistert naar meningen van anderen, en bent tegelijk ook kritisch en onafhankelijk. Vanuit een duidelijke eigen visie en mening ben je in staat anderen te overtuigen.
 • je toont initiatief om problemen en risico’s te signaleren en aan te pakken.
 • je bent een teamspeler en zoekt actief de samenwerking met collega’s.

Arbeidsvoorwaarden:

WAT DE POLITIE JE BIEDT
De politie biedt je een zeer interessante en maatschappelijk bijzonder relevante functie in een uitdagende en lerende omgeving. Je bent onderdeel van een IV-organisatie waar het accent ligt op multidisciplinair samenwerken met een gemeenschappelijke missie om door een innovatieve en betrouwbare informatievoorziening Nederland veiliger te maken.
De politie biedt uitgebreide ontwikkelings- en opleidingsmogelijkheden en een vaste aanstelling, waarbij een proeftijd van 1 jaar van toepassing is. Bovenop het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering. Deze functie is voor 36 per week (4x9 uur of 32 uur per week is bespreekbaar). De standplaats is Odijk, maar hybride werken wordt gestimuleerd en gefaciliteerd.

Uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden zijn van toepassing, waaronder:


SOLLICITATIE EN PLANNING
De begeleiding van de werving en selectieprocedure is in handen van InterExcellent. Solliciteren kan door je CV en functiegerichte motivatiebrief uiterlijk vrijdag 7 maart a.s. aan te leveren via de website https://www.interexcellent.nl/u-zoekt/vacatures/
 • op basis van de CV selectie worden kandidaten uitgenodigd voor oriënterend gesprek met InterExcellent.
 • de meest passende kandidaten worden daarna voorgedragen aan de commissie binnen de politie die beslist met wie zij wenst kennis te maken.
 • de selectiegesprekken vinden vervolgens in twee rondes plaats bij de politie.
 • een assessment en betrouwbaarheids- en/of veiligheidsonderzoek maken deel uit van de sollicitatie.

CONTACT OVER DEZE PROCEDURE
Deze procedure wordt geleid door Sietse Bergstra (Partner) en Reza Atlaschi (Research Consultant) binnen InterExcellent te Baarn, te bereiken via tel: 035- 5280430 of www.interexcellent.nl.

We zien met belangstelling uit naar je reactie en/of sollicitatie!

Locatie:
 • Odijk
Sietse Bergstra

Drs. Sietse Bergstra

Managing Partner
We ondersteunen organisaties om hun keten van IT en IV weer werkend te maken.