Vacature

Domeinarchitect Bedrijfsvoering

Politie NL eenheid IV


Voor onze opdrachtgever, het team IV-architectuur van de Politie, zijn we op zoek naar twee Domeinarchitecten Bedrijfsvoering.
Architecten die met passie en toewijding bij willen dragen aan de ontwikkeling van een meerjarenvisie voor de informatievoorziening van de politie. Maar ook omdat ze het vooral leuk vinden om zich in te zetten voor het slagvaardiger maken van de politieorganisatie en het ondersteunen van het dagelijks werk van circa 64000 politiemedewerkers. 

ALGEMEEN
Het politievak verandert voortdurend door digitalisering in de samenleving. Maatschappelijke en technologische ontwikkelingen volgen elkaar in hoog tempo op en vragen een politieorganisatie die hier adequaat op anticipeert. Het zwaartepunt zal steeds meer verschuiven van ontwikkeling van informatievoorziening (IV) als faciliterende taak, naar ontwikkeling van het politievak als onderdeel van de digitaliserende en duurzame samenleving, met ‘IV als politiewapen’.

Veranderingen zullen zich manifesteren op thema’s als ‘Politie in verbinding’ waarbij de manier waarop de politiemedewerkers in contact staan en interactie hebben met de burger verandert als gevolg van onder meer de toenemende rol van sociale media, online, mobiele apps en kunstmatige intelligentie; ‘Smart society’ waarbij veiligheid in steden en op verkeersstromen steeds minder de taak is van één organisatie, maar een slim samenspel wordt van een netwerk (van sensoren) van veiligheidspartners; ‘Operationele slagkracht’ waarbij het slim en automatisch (met tooling en kunstmatige intelligentie) vergaren, analyseren en toepassen van data uit diverse bronnen een prominente rol zal innemen. 

Als Domeinarchitect speel je een cruciale rol bij het ontwikkelen en tijdig beschikbaar stellen van de informatievoorziening voor een slagvaardige en toekomstbestendige politieorganisatie.

Voor een indruk van het politiewerk, bekijk de film "Zonder IT-ers zijn we nergens".

Functieomschrijving:

WAT GA JE DOEN?
Als domeinarchitect ontwikkel je een meerjarenvisie voor de Informatievoorziening van de politie en de daarbij horende architecturen. Dit doe je binnen de kaders zoals bijvoorbeeld informatiebeveiliging, privacy en architectuurprincipes. Je bewaakt het architectuurproces en ziet toe op het naleven en rapporteren van afwijkingen aan het management van de Dienst IV.

Daarnaast ben je als Domeinarchitect verantwoordelijk voor onder andere:

 • het opstellen van voorwaarden waar architectuur roadmaps (voor nieuwe en bestaande IV-componenten) en projecten aan moeten voldoen (intentional architecture);
 • het begeleiden van solution architecten binnen de DevOps Teams in een Agile setting (emerging design);
 • het (mede) opstellen en onderhouden van de referentiearchitectuur en toezien op de naleving daarvan;
 • het (mede) opstellen van de technologie roadmap en het borgen van de samenhang met infrastructurele en applicatieve (deel)architecturen.

WAAR GA JE WERKEN?
De inrichting van de informatievoorziening (IV) binnen de politieorganisatie is als volgt vormgegeven. De CIO van de politie geeft leiding aan de Directie IV, die onderdeel uitmaakt van de Staf Korpsleiding en de korpsleiding strategisch ondersteunt.
De uitvoerende IV-diensten maken onderdeel uit van het Politiedienstencentrum (PDC). Dit zijn de Dienst Informatiemanagement (IM) en de Dienst ICT.
Om invulling te geven aan de flexibiliteit, wendbaarheid en snelheid die nodig is voor een goede informatievoorziening heeft de politie zich georganiseerd langs voortbrengingsketens waar meer dan 100 multidisciplinaire DevOps-teams actief zijn.

Het team IV-architectuur vervult de informatie- en technische architectuurfunctie en zorgt voor de ontwikkeling, samenhang en borging van die architectuur. Zij maakt binnen de kaders van de enterprise architectuur een vertaling van de gevraagde functionaliteit naar een eenduidige IV- architectuur en ontwikkelt en onderhoudt een meerjarenvisie op de technische en applicatie- infrastructuur.

Als grootste IT-leverancier van de overheid staat de politie voor grote uitdagingen: de transformatie van de Dienst ICT en de Dienst IM naar één sterke IV-organisatie. 

Op dit moment vindt er een transitie plaats naar een nieuw architectuurstelsel in de vorm van een matrixorganisatie. Enerzijds wordt architectuur georganiseerd langs de as van de diverse politiedomeinen in zogenaamde Commissie Architectuur Teams (CAT’s). Anderzijds wordt er gestuurd langs de as van de architectuurlagen gegevens-, applicatie- en technische architectuur. 
Voor de architecten betekent deze transitie bovendien dat ze hun functie moeten uitoefenen binnen de context van agile werken in multidisciplinaire teams. Er bestaan 5 CAT’s:
 • Veiligheid;
 • Generieke Voorzieningen;
 • Digitalisering & Intelligence;
 • Opsporing;
 • Bedrijfsvoering.

De twee vacatures vallen binnen het CAT Bedrijfsvoering. Een voorbeeld van een belangrijk meerjarig programma waar het team aan werkt is Modernisering Informatievoorziening Bedrijfsvoering (MIB) waar meerdere projecten en initiatieven onder vallen. Daarnaast is een grote diversiteit aan projecten en initiatieven waar het team aan werkt, hieronder een kleine selectie om de diversiteit van de scope van je werk te illustreren:
 • Inbedding IV van de Politieacademie binnen de IV van de Nationale Politie;
 • Inrichting van Identity and Access Management;
 • Diverse initiatieven uit deeldomein HRM (Mobiliteitsmix, Weerbaarheidsmonitor);
 • Diverse initiatieven uit deeldomein Facility Management.

Als domeinarchitect werk je voor de on-premise omgeving, de cloud omgeving en hybride vormen hiervan. Dit laatste wordt steeds belangrijker binnen onze IV-organisatie. Team IV-architectuur ondersteunt het managementteam tevens bij het opstellen en bewaken van het IV-Portfolio.

DOWNLOAD HIER HET VOLLEDIGE FUNCTIEPROFIEL IN PDF

Functie-eisen:

WIE BEN JIJ?
Jij bent een architect met een uitstekend organisatievermogen. Je bent flexibel, je past je aan snel veranderende omstandigheden, maar je weet ook duidelijk koers te houden en grenzen te stellen en te bewaken. Je weet wat er speelt binnen de organisatie en onderzoekt wat nodig is voor de IV-systemen. Hiervoor verken en vertaal je ontwikkelingen in de markt naar het werkveld van de politie. Je hebt uitstekende netwerkvaardigheden en voor collega's ben je een goede coach. Daarnaast ben je in staat verandering in gang te zetten en daarbij ook concrete resultaten te behalen. Eén van deze resultaten is dat jij stuurt op bestaande referentiearchitectuur en waar nodig actualiseer je deze.

Verder heb je:
 • een hbo-diploma (bachelor), bij voorkeur op basis van een afgeronde opleiding Informatica of Technische Bedrijfskunde;
 • ervaring als architect binnen een (bestuurlijk) complexe organisatie;
 • ervaring met hybride integratievraagstukken (interne en externe cloudomgevingen) en het opstellen van architectuurdocumentatie;
 • ervaring met Agile ontwikkel- en besturingsmethodieken (Agile, Kanban, Scrum, SAFE en werken in waardeketens);
 • ervaring met het begeleiden van de implementatie door middel van storytelling en het visualiseren van complexe modellen en vraagstukken;
 • kennis van de privacywetgeving (AVG) en beveiligingseisen en standaarden (b.v. aantoonbaar door middel van een certificering zoals CIPP, CISSP of CCSP);
 • Ervaring met TOGAF 9 en Archimate 2. Bij voorkeur gecertifieerd.

Daarnaast beschik je over de volgende competenties:
 • je bent een stevige en onafhankelijke architect met overtuigingskracht’.
 • je bent professioneel, scherp analytisch en verbindt continu context, inhoud en mensen om te komen tot gezamenlijke resultaten.
 • je bent sturend en coachend naar andere (solution) architecten.
 • je bent resultaatgericht en toont initiatief om problemen en risico’s te signaleren en aan te pakken.
 • je bent toegankelijk, verbindend en communicatief. Je hebt uitstekende schriftelijke en mondelinge communicatievaardigheden. Je luistert naar meningen van anderen, en bent tegelijk ook kritisch en onafhankelijk. Vanuit een duidelijke eigen visie en mening ben je in staat anderen te overtuigen.
 • je bent een teamspeler en zoekt actief de samenwerking met collega’s.

Arbeidsvoorwaarden:

WAT DE POLITIE JE BIEDT
De politie biedt je een zeer interessante en maatschappelijk bijzonder relevante functie in een uitdagende en lerende omgeving. Je bent onderdeel van een IV-organisatie waar het accent ligt op multidisciplinair samenwerken met een gemeenschappelijke missie om door een innovatieve en betrouwbare informatievoorziening Nederland veiliger te maken.
De politie biedt uitgebreide ontwikkelings- en opleidingsmogelijkheden en een aanstelling in tijdelijke dienst voor een proeftijd van een jaar. Bij voldoende functioneren wordt de aanstelling na een jaar omgezet in een vaste aanstelling. Boven op het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering. Deze functie is voor 36 per week (4x9 uur of 32 uur per week is bespreekbaar). De standplaats is Odijk, maar je kunt gedeeltelijk thuiswerken. 

Uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden zijn van toepassing, waaronder: 


INTERESSE?
De begeleiding van de werving en selectieprocedure is in handen van InterExcellent.
 • solliciteren kan door je CV en functiegerichte motivatiebrief zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk vrijdag 16 februari a.s., aan te leveren via de website https://www.interexcellent.nl/u-zoekt/vacatures/
 • op basis van de CV selectie worden kandidaten uitgenodigd voor oriënterend gesprek met InterExcellent.
 • de meest passende kandidaten worden daarna voorgedragen aan de commissie binnen de politie die beslist met wie zij wenst kennis te maken. 
 • de selectiegesprekken vinden vervolgens in twee rondes plaats bij de politie.
 • een assessment en betrouwbaarheids- en/of veiligheidsonderzoek maken deel uit van de sollicitatie.
 • de politie zet in op vernieuwing en cultuurverschillen binnen teams. Divers samengestelde teams presteren beter. Daarom werkt de politie hard aan een open en veilige cultuur waarin divers talent tot bloei komt. 

CONTACT OVER DEZE PROCEDURE
Deze procedure wordt geleid door Sietse Bergstra (Partner) en Reza Atlaschi (Research Consultant) van InterExcellent te Baarn, te bereiken via tel: 035- 5280430 of www.interexcellent.nl.


We zien met belangstelling uit naar je reactie en/of sollicitatie! 

Locatie:
 • Odijk
Sietse Bergstra

Drs. Sietse Bergstra

Managing Partner
We ondersteunen organisaties om hun keten van IT en IV weer werkend te maken.
Stuur een e-mail of bel +31 (0) 35 5280430