Vacature

Business Architect

Belastingdienst


Voor onze opdrachtgever de Corporate Dienst Communicatie (CDC) van de Belastingdienst zijn we op zoek naar een Business Architect. Het bouwen, onderhouden en verstevigen van het draagvlak voor het uitvoeringsbeleid van de Belastingdienst en het sturen op een gewenste reputatie en positionering is relevanter dan ooit. Communicatie heeft daarin een belangrijke rol. Als Business Architect bij de Corporate Dienst Communicatie zorg je voor een up-to-date bedrijfsarchitectuur voor het domein communicatie en ben je een cruciale sparringpartner voor de business en IT. 

BELASTINGDIENST
Bij de Belastingdienst werken ongeveer 25.000 mensen verspreid over het hele land aan een financieel gezond Nederland. Dit doen ze door eerlijk en zorgvuldig belastingen en premiesvolksverzekeringen te heffen, te innen en te controleren en fraude op te sporen. De Belastingdienst maakt het burgers en bedrijven zo gemakkelijk mogelijk om verplichtingen na te kunnen komen en gebruik te kunnen maken van rechten. Dat gebeurt met passende dienstverlening, door massale processen juist en tijdig uit te voeren én door adequaat toezicht uitte oefenen. De Belastingdienst is sterk in ontwikkeling en heeft de ambitie om de beste Belastingdienst voor Nederland te zijn met focus op fiscale taken en vakmanschap. 
Een groot deel van de medewerkers heeft direct contact met burgers en bedrijven. De rest van de medewerkers werkt bij de facilitaire bedrijven, concerndirecties en corporate diensten binnen de Belastingdienst. Lees meer over de Belastingdienst op: https://over-ons.belastingdienst.nl/

CORPORATE DIENST COMMUNICATIE (CDC)
De Corporate Dienst Communicatie (CDC) is verantwoordelijk voor de communicatie met burgers en bedrijven over hun belastingzaken. Daar onder vallen onderwerpen als dienstverlening, toezicht en handhaving. De Corporate Dienst Communicatie heeft twee kerntaken: het ondersteunen van burgers en bedrijven bij hun belastingzaken zodat zij dit zoveel mogelijk zelf kunnen regelen en het versterken van het vertrouwen in de Belastingdienst. 
Aandachtgebieden van CDC zijn: corporate communicatie, issue- en reputatiemanagement, onderzoek, publiekscommunicatie, stakeholdercommunicatie, campagnes, interne én verandercommunicatie. Ze beperken zich niet tot uitsluitend advies en strategie, maar voeren ook uit. Hun professionals realiseren onder andere communicatiemiddelen en content(beheer) voor on- en offline kanalen en campagnes. Dit doen ze binnen de rijksbrede en/of belastingdienst-specifieke kaders op het gebied van communicatie en de doorvertaling daarvan naar een afgestemde en een eenduidige werkwijze. 
Bij CDC werken ruim 100 professionals met politiek-bestuurlijke sensitiviteit en up-to-date kennis van het communicatievak. Deze professionals werken in vijf teams die goed op elkaar zijn ingespeeld en samenwerken met in- en externe stakeholders.

Functieomschrijving:

Je gaat aan de slag bij de Corporate Dienst Communicatie waar je zorgt voor een up-to-date bedrijfsarchitectuur voor het domein communicatie. Als Business Architect ben je een cruciale sparringpartner voor de business en IT. 

Je zorgt samen met informatiemanagers en business analisten voor de vertaling van de strategische veranderbehoeften van communicatie naar bijbehorende aanpassingen in bedrijfsprocessen en informatievoorziening op korte en vooral lange termijn. Ook het ondersteunen van de business owner bij het stellen van prioriteiten in het portfolio behoort tot de werkzaamheden.

In jouw rol als Business Architect overleg je met stakeholders over de missie, visie en strategie van Communicatie. Je vertaalt deze door naar een toekomstbestendige business architectuur in termen van diensten en processen. Zo werk je mee aan een geolied communicatieproces.

Als Business Architect stel je de principes, richtlijnen en modelleringscriteria vast in overleg met mede-architecten en de business. Daarnaast draag je ook actief bij aan de verbreding en verdieping van de domeinarchitectuur van communicatie en draag je dit uit naar de rest van de organisatie. Als verbinder draag jij er zorg voor dat er tussen business en ICT-architecturen op alle niveaus, waaronder ook solutionarchitecturen, aansluiting is. Als eigenaar van de solution architecturen binnen communicatie zorg je hier voor de invulling en realisatie.

In nauw contact met teams binnen de afdeling communicatie geef je vorm aan een slimme en samenhangende applicatie-, proces- en informatiearchitectuur. Hierbij werk je samen met business- en product owners, realisatieteams, analisten en collega-architecten. Je haalt actief informatie op en stemt deze af met verschillende stakeholders. Daarna zet je de informatie om naar een gedragen architectuurvisie voor het communicatie domein. Ook draag je bij aan richtinggevende documenten, zoals epics en roadmaps.

Verder word je als aanspreekpunt voor producten van het communicatieonderdeel geacht de applicaties en gebruikte producten die hier gebruikt worden goed te kennen. De gevormde visie over het landschap komt hierop terug en wordt gebruikt om inschattingen te maken op nodige ontwikkelingen, tijdsbestedingen, prioriteiten en solution architecturen 

Als Business Architect kun jij je expertise als architect toepassen binnen een divers applicatielandschap waarin veel afstemming nodig is met andere stakeholders en domeinen binnen de belastingdienst. Je draagt bij aan de verdere professionalisering van de communicatie van de Belastingdienst.

DOWNLOAD HIER HET COMPLETE FUNCTIEPROFIEL IN PDF

Functie-eisen:

Jij bent een architect met een uitstekend gevoel voor wat er speelt in de organisatie en de verschillende belangen en perspectieven. Je bent flexibel, je past je aan snel veranderende omstandigheden, maar je weet ook duidelijk koers te houden en grenzen te stellen en te bewaken. Je vertaalt de meerjaren communicatiestrategie naar vernieuwing van bedrijfsprocessen en informatievoorziening. Daarbij sla jij de brug tussen techniek en business door zaken voor hen begrijpelijk te maken en zo aan te sluiten op de doelgroep. Je hebt uitstekende netwerkvaardigheden en voor collega's ben je een goede coach. Daarnaast ben je in staat verandering in gang te zetten en daarbij ook concrete resultaten te behalen in de vorm van solution architecturen en het jaarlijks waarborgen van de domein architectuur.

Verder heb je:
 • WO werk- en denkniveau, met bij voorkeur een afgeronde opleiding op het gebied van Bedrijfsinformatica of Bestuurlijke Informatiekunde;
 • Ervaring als (business) architect binnen een (bestuurlijk) complexe organisatie;
 • Kennis van organisatieveranderings-, inrichtings- en procesprincipes en ruime ervaring in het toepassen ervan;
 • Conceptueel denkvermogen, je kunt een visie ontwikkelen en hierover adviseren;
 • Ervaring met agile werken aan de hand van de scrum-methodiek;
 • Ervaring met architectuur tooling zoals TOGAF of enterprise architect;
 • Kennis van technologie om zowel met developers als met business een goede brug te kunnen slaan.

Daarnaast beschik je over de volgende competenties, je bent:
 • Een stevige en onafhankelijke architect met overtuigingskracht;
 • Professioneel, scherp analytisch en verbindt continu context, inhoud en mensen om te komen tot gezamenlijke resultaten;
 • Innovatief en creatief;
 • Sturend en coachend naar andere (solution) architecten;
 • Resultaatgericht en toont initiatief om problemen en risico’s te signaleren en aan te pakken;
 • Toegankelijk, verbindend en communicatief. Je hebt uitstekende schriftelijke en mondelinge communicatievaardigheden. Je luistert naar meningen van anderen, en bent tegelijk ook kritisch en onafhankelijk. Vanuit een duidelijke eigen visie en mening ben je in staat anderen te overtuigen;
 • Een teamspeler en netwerker, je zoekt actief de samenwerking met collega’s.

Arbeidsvoorwaarden:

De Belastingdienst heeft impact op heel Nederland. Dankzij het werk van specialisten bij de Belastingdienst ‘blijft Nederland draaien’ en is er geld voor onder andere zorg, onderwijs, cultuur en openbaar vervoer. Als Business Architect bij de Corporate Dienst Communicatie kun je daar jouw steentje aan bijdragen!
De Belastingdienst is een organisatie met complexe vraagstukken, maar die je de vrijheid en verantwoordelijkheid geeft die je nodig hebt om een bijdrage te leveren die telt. Samenwerken, continu leren, vitaliteit en vakmanschap staan hierbij voorop. Zodat jij iedere dag met plezier je werkt kunt doen om burgers en bedrijven beter helpen.

De Belastingdienst bied je een zeer interessante en maatschappelijk relevante functie in een uitdagende en lerende omgeving. Je standplaats is Utrecht, maar is hybride werken (op locatie en online) de standaard. Afhankelijk van je opleiding en ervaring bedraagt het salaris per 1 januari 2024 minimaal € 4.758,- en maximaal € 7.095,- (functieschaal 13) bruto per maand op basis van 36 uur. Deze schalen worden per 1 juli met 8,5% verhoogd. Bij het ontbreken van relevante kennis en ervaring kan tijdelijk een lagere salarisschaal worden toegepast.

Naast salaris ontvang je ook een individueel keuzebudget (IKB). Jouw IKB bestaat uit geld (IKB-budget) en tijd (IKB-uren). Het IKB geeft je de mogelijkheid om naar eigen keuze een deel van je IKB-budget te laten uitbetalen op de door jou gekozen tijdstippen. Én je hebt de mogelijkheid om je IKB-budget deels om te zetten in verlof of andersom. Ook kun je het IKB-budget besteden aaneen fiscaal-vriendelijk doel, zoals bijvoorbeeld een fiets, bedrijfsfitness of vakliteratuur.
De Belastingdienst hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer studiefaciliteiten, ouderschapsverlof en een vergoeding woon-werkverkeer.

SOLLICITATIE EN PLANNING:

 • De begeleiding van de werving en selectieprocedure is in handen van InterExcellent.
 • Solliciteren kan door je CV en functiegerichte motivatiebrief zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk vrijdag 21 juni a.s., aan te leveren via de website https://www.interexcellent.nl/u-zoekt/vacatures/
 • Op basis van de CV selectie worden kandidaten uitgenodigd voor oriënterend gesprek met InterExcellent;
 • De meest passende kandidaten worden daarna voorgedragen aan de commissie binnen CDC die beslist met wie zij wenst kennis te maken;
 • De selectiegesprekken vinden vervolgens plaats bij CDC;
 • Van de eindkandidaten kunnen referenties worden nagetrokken. Een (ontwikkel)assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

CONTACT OVER DEZE PROCEDURE:
Deze procedure wordt geleid door Sietse Bergstra (Partner) en Riette Coolen (Research Consultant) van InterExcellent te Baarn, te bereiken via tel: 035- 5280430 of www.interexcellent.nl.

We zien met belangstelling uit naar je reactie en/of sollicitatie!

Locatie:
 • Utrecht
Sietse Bergstra

Drs. Sietse Bergstra

Managing Partner
We ondersteunen organisaties om hun keten van IT en IV weer werkend te maken.
Stuur een e-mail of bel +31 (0) 35 5280430