Zoek in de site:

InterExcellent en Nyenrode Business Universiteit feliciteren deelnemers 3e leergang ‘Regisseren van (regionale) samenwerking in de zorg’

Regisseren van samenwerking in de (regionale) Zorg deelnemers 3e leergang Nyenrode InterExcellent

In het FD van 30 maart 2023 staat deze publicatie om alle deelnemers te feliciteren.

InterExcellent en Nyenrode Business Universiteit feliciteren de deelnemers van de 3e leergang Regisseren van (regionale) samenwerking in de zorg. Op donderdag 23 maart 2023 hebben zij het Nyenrode InterExcellent Programma succesvol afgerond en hun diploma’s ontvangen. Tijdens het programma ontwikkelen senior zorgmanagers en zorgprofessionals zich verder tot Zorgregisseurs middels actuele kennis van zorgontwikkelingen, vooraanstaande sprekers, veranderkundige vaardigheden en persoonlijk leiderschap.

De deelnemers van de 3e leergang (programma 2022-2023)

Marjan Annema, drs. Irene Barends, drs. Antoinette Brandwijk, drs. Annemieke van Dijk, drs. Dorine van Esch MBA, Vincent Hattink, Birgitte van den Heuvel-Stoop MBA, Jet Hoogland-Rusken MSc, Corine Korf-van Vliet, Petra Nijmeijer, Wytske Posthuma MSc MBA, drs. Monica Roose-van Duijn MHA, drs. Wilke Schut, ing. Joyce Simons MCM, drs. Verena Smits en drs. Mark Veltink RA.

Regisseren van samenwerking in de (regionale) Zorg deelnemers 3e leergang Nyenrode InterExcellent

 

Over de leergang Regisseren van (regionale) samenwerking in de zorg (ook wel Ketenregie in de Zorg)

Dit unieke deeltijdprogramma is op initiatief van InterExcellent ontwikkeld in samenwerking met Nyenrode Business Universiteit. De deelnemers zijn door InterExcellent en Nyenrode geselecteerd en krijgen na succesvolle deelname de mogelijkheid om zich als alumni te blijven ontwikkelen op dit vakgebied door gastcolleges  bij te wonen en in de toekomst deel te nemen aan Permanente Educatie (PE) masterclasses.

Bundel
Tijdens de opleiding hebben de deelnemers succesvolle samenwerkingsvormen in de Zorg nader onderzocht binnen zogenaamde Nyenrode-werkateliers. Hun bevindingen en aanbevelingen zijn getoetst aan zowel theorie als praktijk en door hen beschreven en gepresenteerd. Later dit jaar wordt deze kennis in een bundel uitgegeven. Bekijk de bundel van de 1e leergang.

4e leergang start september 2023

De 4e editie van de leergang start in september 2023; aanmelden is nog mogelijk. Lees meer informatie over deze leergang.

Actueel vakgebied
Regisseren van samenwerking in de (regionale) Zorg is een actueel* vakgebied. Zorgregisseurs laten de complexe ketens tussen organisaties (cure, care, gemeenten, zorgverzekeraars etc.) werken, meest binnen regio’s. Wij noemen dit ‘De kunst van het verbinden’.

* In het Integraal Zorgakkoord (IZA) wordt 49 keer gesproken over Regie, 187 keer over Samenwerken en 474 keer over de Regio. Eind 2022 is het IZA ondertekend door de overkoepelende organisaties van ziekenhuizen, geestelijke gezondheidszorg, ouderenzorg en het ministerie van VWS met als doel de zorg in de toekomst goed, toegankelijk en betaalbaar te houden.

De bundel met papers van de 1e leergang

Onderdeel van de leergang is dat de deelnemers een paper schrijven over een onderwerp dat past binnen het thema van de leergang. De bundel van de 1e leergang is tijdens de slotbijeenkomst aan de deelnemers uitgereikt. U kunt deze bundel vrij downloaden. Wij verwachten dat de bundel van de 2e leergang later dit jaar verschijnt.

Wij stellen het op prijs dat u naar onze pagina met bundels verwijst, wanneer u gebruikmaakt van content uit de bundel.

Geert-Jan Poorthuis

Drs. Geert-Jan Poorthuis

Managing Partner
Executive Search en Interim Management