4e Nyenrode-leergang Regisseren van (regionale) samenwerking in de zorg

Start 18 januari 2024

Een bijdrage leveren aan het anders en beter organiseren van de zorg. Dat is de gezamenlijke ambitie van InterExcellent Zorg en Nyenrode Business Universiteit. Daarom hebben wij gezamenlijk deze unieke leergang ontwikkeld.

In deze brochure leest u alles over het programma, de docenten, begeleiders van de 3e, inmiddels afgelopen leergang. Voor de actuele data van de 4e leergang raadpleeg het overzicht hieronder.

De noodzaak van een speciale leergang Regisseren van (regionale) samenwerking in de zorg?

Geert-Jan Poorthuis
Managing partner InterExcellent

Heleen van Nispen
Directeur Gezondheidsregio Zoetermeer

Programma 4e Nyenrode leergang Regisseren van (regionale) samenwerking in de zorg

6 modules van 2 dagen. Start 18 januari 2024, laatste dag 25 juni 2024.

Het is een intensieve leergang voor directeuren en managers die samenwerking willen vernieuwen, verbeteren en versnellen. De leergang biedt een afwisselende mix van werkvormen, waarbij de eigen vraagstukken centraal staan. Deelnemers wordt gevraagd om voorafgaand aan elke module enkele uren te besteden aan lees- en/of voorbereidingswerk.

Module 1 – Samenwerking in de zorg als ecosysteem

Donderdag 18 en vrijdag 19 januari*.

Module 2 – Innovatie & scenario’s

Woensdag 14 en donderdag 15 februari*.

Module 3 – Mogelijk maken van de beweging

Maandag 18 en dinsdag 19 maart*.

Module 4 – De beweging vorm geven

Woensdag 10 en donderdag 11 april*.

Module 5 – Verandermanagement

Maandag 13 en dinsdag 14 mei*.

Module 6 – Storytelling, pitch en feestelijke afsluiting

Maandag 24 en dinsdag 25 juni*.

* De eerste dag van iedere module start om 09:30 en eindigt om 19:00 uur. De tweede dag van iedere module start om 09:30 en eindigt om 16:30 uur.

 

Meer informatie en aanmelden

Zelfstandige interim-managers en/of -consultants verzoeken wij contact op te nemen met InterExcellent via Geert-Jan Poorthuis, managing partner van InterExcellent, telefoon 035 – 528 0430 of mail: geert-jan.poorthuis@interexcellent.nl.

Om tot een evenwichtige groepssamenstelling te komen, gaat een persoonlijke intake aan het programma vooraf. Hiermee brengen we uw ontwikkeldoelen en wensen in kaart en snijden we het programma specifiek toe op de situatie van u als deelnemer. We bevelen aanmelden in regionaal groepsverband aan, zodat u als deelnemer het programma direct kan benutten als voertuig voor de verbetering van de eigen (regionale) samenwerking.

Bekijk het programma ook op de site van Business Universiteit Nyenrode >

Kandidaten die werkzaam zijn (dienstverband) binnen de zorg, gemeenten, zorgverzekeraars etc. verzoeken wij contact op te nemen met Nyenrode via: Lisa Baldé, Programma-coördinator Nyenrode, 0346-291 493.

40 PE-punten

Voor deelnemers vanuit de medische doelgroep is accreditatie door de KNMG verleend voor 40 PE-punten. ABAN algemene nascholing cluster 1, 2 en 3 (huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, alle medisch specialisten en sociaal geneeskundigen).

Certificaat en bundel cases

Aan het eind van de leergang ontvang je een certificaat van deelname van Nyenrode Business Universiteit. De behandelde en beschreven cases worden gebundeld en uitgegeven door Nyenrode met als doel dat je als deelnemer de opgedane kennis en ervaringen kunt delen binnen je eigen organisatie, netwerk en samenwerkingsverbanden.

Werkvormen

De werkvormen waarmee je samen met je mededeelnemers aan de slag gaat zijn zowel gericht op effectieve kennisvergaring en -toepassing, als op interactie en verbreding van het blikveld. Denk hierbij aan een virtuele leeromgeving waarop continu uitwisseling van kennis plaats kan vinden, het Nyenrode Experience Lab waarin verandering daadwerkelijk ervaren kan worden of het zelf concreet verbeelden en verwoorden van regionale samenwerkingsvormen door middel van fotografie en storytelling.

Nyenrode InterExcellent Certificate Program

Sinds 2008 werken wij samen aan de totstandkoming van exclusieve en effectieve NICP-programma’s waarmee wij onze kandidaten en relaties de gelegenheid bieden om kennis te maken met de actuele ontwikkelingen in de sector. Deze programma’s duren gemiddeld zes maanden en worden jaarlijks gevolgd door zo’n 20 tot 25 ‘executive’ managers, directeuren, bestuurders en senior managers.

“De leergang biedt waardevolle inzichten die toepasbaar zijn in de praktijk. De inspirerende verhalen van de docenten geven energie om met nog meer bevlogenheid te werken aan een betere samenwerking in de zorg. Doordat de deelnemers afkomstig zijn van verschillende type (zorg)organisaties en verschillende expertises hebben, bekijken we vraagstukken vanuit verschillende perspectieven. Dit geeft een mooi totaalbeeld!”

Jacco Boon, CINX

Geert-Jan Poorthuis

Drs. Geert-Jan Poorthuis

Managing Partner
Executive Search en Interim Management
Peter Bennemeer-M

“Regionalisering van zorg is een middel voor vernieuwende zorg en niet een doel in zichzelf”.

Peter Bennemeer. Lid van Program Advisory Board, docent in de Leergang en voormalig directievoorzitter ziekenhuis Bernhoven in Uden.

Portret van Andre Rouvoet
Fotografie (c) Marie Cecile Thijs, 2009
www.mariececilethijs.com

“Regionalisering vergt leiderschap, erkenning van respectieve verantwoordelijkheden en een balans tussen bureaucratische governance en vrijblijvendheid t.a.v. de regievraag.”

Andre Rouvoet. Docent in de Leergang en voormalig minister.

Heleen van Nispen

“De grootste opgave bij de regionalisering is het eigen of bedrijfsbelang ondergeschikt maken aan de regionale maatschappelijke impact. Dat doen nog te weinig mensen. Deze leergang geeft het benodigde overzicht en inzicht en reflecteert op de vereiste competenties.”

Heleen van Nispen. Lid van de Program Advisory Board en Programmadirecteur Strategie Haga Ziekenhuis.