Vacature

Directeur IT (tevens CIO)

Fontys Hogescholen


Voor onze opdrachtgever Fontys Hogescholen zijn we op zoek naar een vakkundig, vernieuwend en ervaren Directeur voor de Dienst IT die voorloopt op IT-ontwikkelingen en vormgeeft aan de IT strategie en de digitaliseringsagenda van Fontys.

OVER FONTYS
Fontys Hogescholen heeft een heldere maatschappelijke opdracht: inspirerend, uitdagend en hoogwaardig hoger beroepsonderwijs bieden én praktijkgericht onderzoek uitvoeren dat betekenisvol is voor de samenleving. Met 46.000 studenten, 5000 medewerkers, 25 instituten in meerdere steden in Noord-Brabant en Limburg is Fontys de grootste multidisciplinaire hbo-instelling in Zuid-Nederland.

Door onderwijs en onderzoek te verbinden aan innovatieprocessen van de regio’s en daarbuiten wil Fontys een innovatiemotor zijn. Met het onderwijs en onderzoek in vrijwel alle sectoren van de samenleving is de impact van Fontys groot.

De organisatie is op orde. Studenten en medewerkers zijn tevreden en geven Fontys respectievelijk een ‘zeven min’ en ‘zeven plus’. Fontys is financieel gezond en de kwaliteit van onderwijs is op orde. De basale kwaliteitskenmerken die Fontys van zichzelf eist zijn duurzaam verankerd in de sturing en bijbehorende evaluatiecycli. Fontys beschouwt zichzelf als kennis- en innovatiepartner van regio en werkveld.

Fontys heeft voor de toekomst een stevig ambitieniveau geformuleerd in haar nieuwe Instellingsstrategie “Fontys for Society”. Een grotere wendbaarheid is een van de kerndoelen van deze nieuwe strategie. Om deze ambitie waar te kunnen maken moet de organisatie optimaal toegerust zijn voor een maximale ondersteuning op het gebied van haar studenten, werknemers, financiën, organisatie en IT. Fontys is een dynamische organisatie die al grote stappen heeft gezet op IT-gebied en digitale informatievoorziening maar de lat nog hoger legt op gebieden als Regie, sourcing en digitalisering/flexibilisering van het (online) onderwijs. 

Functieomschrijving:

De Directeur IT rapporteert aan een Lid van het College van Bestuur, de heer J. (Hans) Nederlof RC. De functie is gepositioneerd op het niveau van Directeuren van de diensten. Met beide bestuurslagen vindt regulier overleg plaats.

Kerntaken en verantwoordelijkheden

 • Doorontwikkeling van de IT-organisatie om zo de staande visie, strategie en operatie voor IV & IT te monitoren en realiseren; tot stand brengen van een efficiencyslag/ professionaliseringsslag en een daarbij passende cultuur op langere termijn.
 • Eindverantwoordelijkheid en aansturing van de IT-organisatie als centrale dienst voor de primaire processen van Onderwijs, Onderzoek en Bedrijfsvoering
 • Verantwoordelijk voor de versterking van de I-governance
 •  Op de hoogte zijn en blijven van alle relevante IM en IT-ontwikkelingen en deze toetsen op wenselijkheid en toepasbaarheid binnen de Fontys organisatie op basis van de binnen de governance geformuleerde uitgangspunten. Relaties onderhouden en participeren binnen o.a. SURF etc.
 • Strategisch adviseur voor het College van Bestuur voor onderwerpen belegd bij de Dienst IT
 • Fungeren als aanspreekpunt en gesprekspartner voor College van Bestuur, Instituten en Diensten en overige (interne en externe) stakeholders.
 • Vormgeven van een succesvolle interactie tussen de medewerkers van de Dienst IT, collega ondersteuners binnen andere diensten en de interne klanten.
 • Nauwe en harmonieuze samenwerking met de programmanager die verantwoordelijk is voor de realisatie van het veranderprogramma. 

Download hier het uitgebreide functieprofiel van deze vacature (in PDF)>

Functie-eisen:

De nieuwe Directeur IT is een stevig en verbindend leider die zich gemakkelijk en flexibel beweegt binnen de diverse culturen en de politieke omgeving van Fontys. De Directeur IT is in staat om met passie en overtuiging de informatievoorziening en IT-diensten voor en in samenwerking met onderwijs, onderzoek en diensten van Fontys te optimaliseren en naar een hoger volwassenheidsniveau te brengen. U bent in staat om op een zakelijke en verbindende wijze de gewenste en noodzakelijke organisatieontwikkelingen/ professionaliseringsslagen door te voeren.

Kennis- en ervaringseisen

 • Afgeronde academische opleiding, eventueel gepromoveerd.
 • Aantoonbare, succesvolle senior (IT/IM/CIO) managementervaring, bij voorkeur opgedaan in een complexe non-profit organisatie in lijn met de zwaarte van de functie. Ervaring met het hoger onderwijs, of vergelijkbare sector strekt tot aanbeveling.
 • Ervaring met verandertrajecten in complexe organisaties en politiek gevoelige omgevingen.
 • Actuele visie op de ontwikkeling van het IT-domein, weet focus aan te brengen, u bent adviesvaardig en weet diverse stakeholders in een complex veld met elkaar te verbinden.
 • Kennis van en ervaring met nieuwe trends en ontwikkelingen in de veranderende digitale wereld.
 • Ruime en aantoonbare ervaring met IT-securityvraagstukken.
 • Beschikt over een uitstekend ontwikkeld conceptueel denkvermogen en heeft een goed ontwikkeld gevoel voor politiek bestuurlijke verhoudingen. Is daadkrachtig, besluitvaardig en heeft een heldere visie en weet die te vertalen naar de business.
 • Gelijkwaardige gesprekspartner en overtuigende adviseur voor leden van het College van Bestuur, directeuren van instituten en collega-directeuren
 • Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal, in woord en geschrift

Daarnaast beschikt u over de volgende competenties:

 • Een netwerker die gewend is om meerdere belangen te kunnen dienen en maakt daarbij gebruik van de nodige organisatiesensitiviteit, integriteit en inlevingsvermogen.
 • Een servicegerichte en verbindende stijl van sturen en communiceren en ook onder druk in staat resultaat neer te zetten.
 • Analytisch maar beschikt ook over probleemoplossende kwaliteiten.
 • Gevoel voor humor 😊

Arbeidsvoorwaarden:

Fontys biedt een uitdagende, inspirerende topfunctie in een uniek, complex en snel veranderend krachtenveld. Het arbeidsvoorwaardenpakket vanzelfsprekend is in overeenstemming met aard en zwaarte van de functie en het betreft een fulltime functie (36 uur per week).

Fontys biedt na een jaar goed functioneren een vaste aanstelling met een concurrerend bruto jaarsalaris van maximaal bijna € 105.000 (op basis van de CAO Hoger Beroepsonderwijs, inclusief 8% vakantietoeslag en eindejaarsuitkering).

Daarnaast is er een uitstekende pensioenregeling via ABP en zijn er aanvullend flexibele secundaire arbeidsvoorwaarden en uitstekende andere faciliteiten.

U hebt de vrijheid om het werk in te richten naar een goede balans werk-privé. 


Solliciteren en Planning
Fontys wenst haar nieuwe Directeur IT te kunnen benoemen in januari 2021. De planning van de procedure ziet er als volgt uit:

 • Sollicitaties (een doordachte functiegerichte motivatiebrief plus CV) ontvangen we graag zo spoedig mogelijk (maar uiterlijk op maandag 14 december 2020) door middel van uploading via www.interexcellent.nl
 • Op basis van de brief en cv-selectie worden kandidaten uitgenodigd voor een oriënterend gesprek bij InterExcellent in Baarn in week 50, 51 en 52.
 • De meest passende kandidaten worden daarna voorgedragen aan de selectiecommissie bij de Fontys die beslist met wie zij wenst kennis te maken.
 • De selectiegesprekken bij Fontys vinden plaats in week 2 en week 3 van 2021
 • Van de eindkandidaten kunnen referenties worden nagetrokken. Een (ontwikkel)assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.


Contact over deze vacature
Deze procedure wordt uitgevoerd door geleid door Geert-Jan Poorthuis, partner bij InterExcellent, te bereiken via tel: 035 - 5280430, www.interexcellent.nl of fontys@interexcellent.nl.

We zien met belangstelling uit naar uw reactie en/of sollicitatie!

Deze vacature is reeds succesvol vervuld
Locatie:
 • Eindhoven
Geert-Jan Poorthuis

Drs. Geert-Jan Poorthuis

Managing Partner
Executive Search en Interim Management
Stuur een e-mail of bel +31 (0) 35 5280430