Vacature

Directeur Business Development & Sales

Erasmus MC

Voor onze opdrachtgever het Erasmus Medisch Centrum zijn we op zoek naar een Directeur Business Development en Sales. Een unieke rol binnen dit vooraanstaande ziekenhuis welke de ambitie heeft het eerste Technische Ziekenhuis in Nederland te worden. In deze functie bent u het schakelpunt tussen de interne organisatie en de externe stakeholders. Binnen deze functie heeft u o.a. te maken met de volgende aspecten: strategische samenwerking, onderhandelingen met Ziektekostenverzekeraars, Zorgverkoop, -administratie en - facturatie, Marketing en Communicatie.

Het Erasmus MC
"Technologie & Toewijding"

Het Erasmus MC is als vooraanstaand universitair medisch centrum van Nederland te vinden midden in het dynamische Rotterdam. In mei 2018 is de prachtige nieuwbouw voltooid en is het nieuwe Erasmus MC van de 21e eeuw officieel geopend.
Er worden jaarlijks 200.000 patiënten gezien en het heeft een omzet van ongeveer 2 miljard. Het Erasmus MC is de grootste werkgever in de regio Rotterdam. Het UMC is uitverkoren als Top Employer cure & care Nederland 2019.
Het Erasmus MC heeft de ambitie het eerste technische UMC van Nederland te worden. Technologie en toewijding zijn de sleutelwoorden. Er is sprake van een ambitieus en complexe ontwikkelagenda, met daarbij horende dynamiek. Zowel in, als buiten het UMC.
Toekomstige grote innovaties op het gebied van gezondheid en zorg liggen op de terreinen waar biomedische en natuurwetenschappen, geneeskunde, technologie en big data elkaar raken.
De innovaties die hieruit voortvloeien beïnvloeden het perspectief op gezondheid en ziekte, op moleculair, cellulair, mens- én populatieniveau. Dit heeft implicaties voor de manier waarop de patiëntenzorg, het wetenschappelijk onderzoek en het onderwijs inricht gaat worden. Technologie wordt een steeds belangrijker en niet meer weg te denken onderdeel van alle kerntaken.

De ambitie
Het Erasmus MC is de academische motor die nieuwe regionale, nationale en internationale samenwerkingen en netwerken vormgeeft, leidt en faciliteert, en de regio verbindt met nationale en internationale ontwikkelingen.
Het Erasmus MC wil de aanjager zijn die bestaande samenwerkingen verdiept en stimuleert en hen uitdaagt op zoek te gaan naar het onverwachte. De daaruit ontstane synergie en innovatie worden volop ingezet om, samen met partners, patiënten te behandelen, een gezonde samenleving te bevorderen en daarmee maatschappelijke impact te hebben.

De Zorg heeft de afgelopen periode centraal gestaan in de bestrijding van de COVID-19 crisis. Daarnaast heeft iedereen zich een beeld kunnen vormen van het Erasmus MC. De Raad van Bestuur, specialisten en experts hebben een vooraanstaande rol gespeeld in de bestrijding van COVID-19. Zij hebben de daad bij het woord gevoegd en samen met de gehele organisatie (Zorg/Onderzoek/Onderwijs) een belangrijke rol gespeeld in de regie, aanpak, onderzoek, behandeling, afstemming en communicatie in deze bijzondere tijd.
Dit momentum biedt een unieke kans om als Directeur Business Development & Sales toe te treden tot deze bijzondere organisatie en een bijdrage te leveren de ambities van het Erasmus MC waar te maken.

Functieomschrijving:

Het Servicebedrijf voert integraal de ondersteuningstaken uit betreffende beleid, advies, administratie en dienstverlening ten behoeve van het primaire proces. Het Servicebedrijf staat onder leiding van de directeur Servicebedrijf en bestaat uit zeven pijlers met aan het hoofd van elke pijler een directeur.

De pijler Business Development & Sales (BD&S) is hét gewaardeerde schakelpunt tussen de interne organisatie en de externe stakeholders om de gewenste marktpositie te bepalen en te bereiken, zodat groei- en innovatiedoelstellingen bereikt worden en Erasmus MC leidend zal zijn in innovaties voor gezondheid en zorg.
De pijler BD&S bestaat uit 2 afdelingen en 3 teams:
- Zorgadministratie (91 FTE)
- Sales, Externe Zorgrelaties en PMI (portfolio en marktintelligence) (16 FTE)
- Marketing en Communicatie, inclusief Congresbureau (38 FTE)

De Directeur Business Development & Sales:

 • Geeft leiding aan de pijler Business Development & Sales binnen het Servicebedrijf.
 • Is verantwoordelijk voor de optimalisatie van opbrengsten, waaronder de onderhandelingen met zorgverzekeraars en het proces van registratie tot facturatie.
 • Besteedt 40% van de tijd aan het managen van relaties, reputatie en rendement in het contracteren van zorg.
 • Is de “aanjagende verbinder” voor zowel de interne organisatie als externe partijen met betrekking tot afstemming en samenwerking.
 • Staat in verbinding met veel in- en externe partijen en beheert een strategisch belangrijke portefeuille door bijvoorbeeld op basis van analyses nieuwe netwerken te onderzoeken en de regie te nemen in de gezamenlijke inrichting.
 • Verbindt de teams Marketing & Communicatie (incl. congresbureau), Zorgadministratie, Externe Zorgrelaties, het Team Portfolio Marktintelligence (PMI) met als doel een integrale dienstverlening te bieden.

Taken en verantwoordelijkheden:
Resultaatgebieden binnen deze functie zijn onder andere:
 • MT goed inrichten, besturen en ontwikkelen.
 • MT leden begeleiden op individuele en integrale bijdrage in de pijler.
 • Delegeren van afgeleide doelstellingen per afdeling en team.
 • Professionaliseren van Business Development & Sales.
 • Opstellen, bewaken en volgen van meerjarenplannen, inclusief budgetten.
 • Invullen van kwalitatieve en kwantitatieve personeelsbezetting.
 • Interne en externe profilering van BD&S.
 • Adviseert en ondersteunt m.b.t. strategie, portfolio en positiebepaling van het ziekenhuis.
 • Levert als lid van het MT Servicebedrijf een bijdrage in de integrale dienstverlening.

Functie-eisen:

Taken en verantwoordelijkheden:
 • Heeft een afgeronde relevante opleiding en academisch denkniveau.
 • Heeft hart voor het vakgebied Business Development & Sales.
 • Heeft ervaring in het integraal optimaliseren financiële/administratieve processen.
 • Heeft goed zicht op de wijze waarop binnen de sector zorg gecontracteerd wordt.
 • Is in staat om de visie, de koers en operationele uitvoering te delen met medewerkers en stakeholders.
 • Is in staat op strategisch niveau te onderhandelen.
 • Heeft ervaring met het werken binnen complexe organisaties.
 • Heeft affiniteit met de gebieden zorg, onderzoek en onderwijs.
 • Heeft ervaring in het leiden en ontwikkelen van een MT.
 • Is een representatieve vertegenwoordiger binnen het werkveld van Business Development & Sales, zowel intern als extern.
 • Heeft ervaring in het financieel optimaal plannen en leiden van een complexe afdeling.
 • Zal in samenwerking met andere directeuren een bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van het Servicebedrijf.
 • Inspireert, motiveert, is ondernemend, representatief, heeft durf en empathie.
 • Is zowel mondeling als schriftelijk sterk communicatief vaardig op alle niveaus

Competenties:
 • Visie, Strategie en Tactiek
 • Ondernemend
 • Situationeel en verbindend leiderschap
 • Prioriteren en delegeren
 • Onderhandelen
 • Standvastig
 • Actiegericht en initiatiefrijk
 • Resultaatgericht
 • Samenwerkingsgericht
 • Organisatiesensitief
 • Analytisch sterk
 • Procesgericht
 • Innovatief en creatief
 • Klantgericht
 • Vertrouwenwekkend

Arbeidsvoorwaarden:

Arbeidsvoorwaarden
Het Erasmus MC biedt u een inspirerende, energieke, innovatieve werkomgeving. De mentaliteit is de handen uit de mouwen te steken om de ambitie waar te maken. Op regionaal, nationaal en internationaal niveau.
Afhankelijk van opleiding en ervaring vindt honorering plaats op basis van schaal 17, conform de CAO Universitair Medische Centra (UMC).
Tevens is er sprake van een eindejaarsuitkering van 8,3%, een individueel reiskostenbudget en studiemogelijkheden.
Aanvullende informatie over de cao: www.nfu.nl/umcmedewerkers/cao/

Selectieprocedure
De begeleiding van de werving, search en selectieprocedure is in handen van InterExcellent Zorg, in de persoon van de heer Pieter van Stijn en de heer Geert-Jan Poorthuis. Zij zullen de eerste gesprekken voeren met geschikte kandidaten. Vervolgens zullen de curricula vitae van de meest passende kandidaten aan de Selectiecommissie worden gepresenteerd. Op basis hiervan worden eindkandidaten geselecteerd voor gesprekken binnen Erasmus MC.
 
Van de eindkandidaten worden referenties nagetrokken. Een (ontwikkel)assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.
 
Planning

 • Sollicitaties (functiegerichte motivatiebrief en Curriculum Vitae) ontvangen we graag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk op 11 mei 2020. We verzoeken u om beide documenten te uploaden via www.interexcellent.nl/u-zoekt/vacatures.
 • Op basis van CV en briefselectie worden kandidaten uitgenodigd voor een oriënterend gesprek bij InterExcellent in Baarn, vanaf week 20 en week 21.
 • De meest passende kandidaten worden daarna voorgedragen aan de Selectiecommissie binnen Erasmus MC, die beslist met wie zij wenst kennis te maken.
 • De gesprekken met de Selectiecommissie vinden plaats in week 22 en 23.
 • Daarna volgt het arbeidsvoorwaardengesprek.
 • Erasmus MC streeft ernaar de Directeur Business Development & Sales medio juni 2020 te kunnen benoemen.

Contact
Pieter van Stijn, partner InterExcellent Zorg, Baarn. Tel: 035- 5280430 of www.interexcellent.nl.
Meer informatie over Erasmus MC vindt u via www.erasmusmc.nl.


Deze vacature is reeds succesvol vervuld
Locatie:
 • Rotterdam