Vacature

Manager IT Diensten

Leids Universitair Medisch Centrum


Voor onze opdrachtgever Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) zijn we op zoek naar een inspirerende en verbindende Manager IT Diensten die primair verantwoordelijk is voor de levering van betrouwbare, wendbare, toekomstvaste en schaalbare infrastructurele IT-diensten passend bij de ambities van het LUMC.

OVER LEIDS UNIVERSITAIR MEDISCH CENTRUM (LUMC)
Met de missie “Grensverleggend beter worden” staat het LUMC als innovator voor de verbetering van de gezondheidszorg en de gezondheid van mensen. De bevolking vergrijst, het aantal chronische patiënten neemt toe, de medische kosten stijgen, en er is sprake van een spanningsveld tussen technische mogelijkheden en bedreigingen. Het LUMC gelooft dat deze uitdaging vraagt om een duidelijke visie en missie. Interactief samenspel tussen de drie kerntaken is hierbij onmisbaar. Met meer dan 20.000 opnames per jaar kunnen patiënten erop vertrouwen dat zij volgens de meest actuele stand van de wetenschap geholpen worden. Het LUMC gelooft hierbij in genezen maar ook in voorkomen. Onderzoekers laten zich inspireren en toetsen hun bevindingen direct in de praktijk en studenten worden voorbereid op een leven lang innoveren en leren. Door bedrijven en organisaties in de regio en daarbuiten te betrekken maakt het LUMC innovaties en nieuwe toepassingen daadwerkelijk mogelijk. Op deze manier wil het LUMC een voorstrekkersrol spelen in het ontwikkelen van oplossingen voor gezondheidsvraagstukken. Het LUMC is in transitie naar een slankere en meer efficiënte organisatie om in te kunnen spelen op de ontwikkelingen in bijvoorbeeld het Integraal Zorgakkoord. De ambitie van het LUMC is om tot de top 10 te behoren van de beste Universitair Medische Centra in Europa die gekoppeld zijn aan een onderzoeks¬ intensieve universiteit. Dit is mogelijk dankzij de inzet van bijna 9000 medewerkers die werken vanuit de kernwaarden: persoonlijk, verbindend en nieuwsgierig. 

INFORMATIE TECHNOLOGIE & DIGITALE INNOVATIE ORGANISATIE (IT&DI)
De afdeling Informatie Technologie & Digitale Innovatie (IT&DI) staat in het hart van de organisatie van het LUMC en realiseert de link tussen de IT en zorg, onderzoek en onderwijs. Op basis van de LUMC-strategie “Grensverleggend beter worden” is door IT&DI een ambitieuze “ICT Visie 2019-2023” opgesteld. De adequate inzet van informatietechnologie is daarbij onontbeerlijk voor de realisatie van waarde- en data gedreven zorgambities. LUMC investeert daartoe in de digitale infrastructuur, het vastleggen en ontsluiten van databestanden en expertise op onder andere AI, BI en Data Science gebied. Altijd centraal staat daarbij de verbinding en afstemming met de kerntaken van zorg, onderzoek, onderwijs en bedrijfsvoering.
De totale IT&DI organisatie bestaat uit ongeveer 180 professionals die werkzaam zijn in 4 afdelingen: Architectuur & Security, Data, IT Vernieuwing & Ontwikkeling en IT Diensten. De afdeling is in de afronding van een reorganisatie en gaat met een afgeslankte organisatie de toekomst tegemoet. 

Functieomschrijving:

De afdeling IT Diensten binnen IT&DI is verantwoordelijk voor het leveren van betrouwbare, veilige, toekomst vaste, op de vraag inspelende en schaalbare IT-diensten passend bij de ambities van het LUMC. De omvang van de afdeling is ongeveer 70 FTE en bestaat uit de volgende 3 teams, die elk aangestuurd worden door een hoofd:
• Servicedesk;
• Applicatiediensten en Office 365;
• IT Infrastructuurdiensten.
Project- en procesmanagement is belegd binnen de teams. De hoofden zijn zelf verantwoordelijk voor de dienstverlening van hun afdeling en zijn HR verantwoordelijk voor hun medewerkers.

Als Manager IT Diensten ben je eindverantwoordelijk voor deze afdeling en stuur je rechtstreeks de 3 hoofden aan. Samen met hen zorg je voor de levering van de infrastructurele dienstverlening en voor de continue en zichtbare verbetering daarvan, waarbij je samen tactische keuzes maakt in de uitvoering. Kernbegrippen hierbij zijn continuïteit en veiligheid, kwaliteit en efficiency. 
Daarnaast ben je als manager leidend in het formuleren van de visie en het opstellen van beleid t.a.v. IT-diensten en verantwoordelijk voor de onderliggende technologie en sourcing keuzes. Je bent ook verantwoordelijk voor het IT-budget van je afdeling (meerjarige investerings- en exploitatiebegroting). 

Het LUMC is in transitie naar een slankere en meer efficiënte organisatie en jij weet je afdeling te enthousiasmeren en te motiveren om daar in mee te gaan en zorgt daarbij waar nodig ook voor ondersteuning van die transitie. Samen met de andere managers weet je de afdeling te veranderen naar een ‘ketengerichte’ efficiënte club, waarin meer dan nu over verschillende expertises heen wordt samengewerkt en onderlinge verbinding een belangrijke drijfveer is. 
Als manager IT Diensten heb je een leidende rol in het verder vernieuwen en positioneren van de afdeling IT Diensten en de teams die daarbinnen vallen. Aan jou de taak om samen met je hoofden een heldere koers voor IT Diensten uit te zetten, perspectief te bieden en de afdeling optimaal in te richten. Daarbij zoek je actief samenwerking met bijvoorbeeld de Universiteit Leiden (UL) en andere (Universitaire) Medische Centra.
Jij stimuleert contact en samenwerking met andere collega’s en zorgt voor verbinding met de kerntaken van het LUMC (zorg, onderzoek en onderwijs). Je hebt een visie op wat het voor jouw mensen betekent en wat er nodig is om te werken in het complexe stakeholderveld van medisch specialisten, verpleegkundigen, hoogleraren, docenten, onderzoekers, stafmedewerkers. 

Jouw hoofden en ruim zeventig specialisten weet je te coachen en te ontwikkelen, je hebt oog voor talent en stimuleert eigenaarschap en verdere professionalisering van de afdeling. Je onderzoekt of en hoe een sourcing beleid hier aan kan bijdragen en wat dat zou betekenen voor de invulling van de rollen van medewerkers.

Daarnaast zijn er vijf belangrijke ontwikkelopgaven voor de afdeling:

 1. Werkplek vernieuwing, migratie naar Office365
 2. (Cyber-)security van de omgeving verbeteren
 3. Samenwerking met Universiteit Leiden (High Performance Cluster)
 4. Sourcing en regievoering op externe leveranciers
 5. Cultuur
 
Je bent lid van het managementteam van IT&DI en samen met je MT collega’s en de directeur verantwoordelijk voor de gehele IT&DI organisatie. Samen bepalen jullie de strategische koers, die afgestemd is op de veranderende omgeving voor zorg, onderzoek en onderwijs en dragen jullie verantwoordelijkheid voor de inrichting en uitstraling van de organisatie.
Je rapporteert aan de CIO/Directeur IT&DI.

DOWNLOAD HIER HET COMPLETE FUNCTIEPROFIEL IN PDF

Functie-eisen:

Wij zijn op zoek naar een inspirerende en daadkrachtige manager die IT Diensten in beweging brengt, keuzes durft te maken en zorgt dat er een proactief en enthousiast team staat waar je bij wilt horen! IT Diensten zorgt voor het fundament onder ‘missie kritische activiteiten’, 365 dagen per jaar, 24 uur per dag, ten dienste van zo’n 9000 medewerkers en 3000 studenten. Wil jij hier een belangrijke, sturende rol in hebben? Dan is de functie Manager IT Diensten iets voor jou!

Je geeft op een proactieve en transparante wijze leiding en bent in staat prioriteiten te stellen. Je hebt een open, constructieve, zakelijke en kostenbewuste houding in relatie met in- en externe partners. Je vindt de juiste balans tussen het direct oplossen van problemen en het leveren van bijdragen aan het realiseren van de vastgestelde strategie. Jouw aanpak is gericht op samenwerking en samenhang, waarbij klantgerichtheid en het leveren en borgen van kwaliteit prioriteit hebben. Je zet anderen in hun kracht, geeft ze vertrouwen en faciliteert hen waar nodig. 

LUMC zoekt een stevige en verbindende Manager IT Diensten die de complexiteit van een Universitair Medisch Centrum begrijpt, hiermee deskundig en situationeel weet om te gaan. Je beschikt over: 
 • WO werk- en denkniveau, bij voorkeur met een relevante academische opleiding;
 • Aantoonbare, succesvolle senior IT management ervaring in een vergelijkbare functie met een vergelijkbare scope, opgedaan in een grote, complexe organisatie. Je hebt ervaring met het aansturen en coachen van teammanagers;
 • Kennis van en ervaring met actuele ontwikkelingen en nieuwe trends in de veranderende digitale wereld en IT-dienstverlening. Hieronder vallen nadrukkelijk ook privacy en IT- en Cybersecurity;
 • Kennis van/ervaring in de markt van ICT-bedrijven. Bovendien beschik je over een relevant extern netwerk;
 • Ruime en aantoonbare ervaring met sourcing, leveranciersmanagement en onderliggende financiële sturing;
 • Kennis van en ervaring met verandermanagement in complexe organisaties en transities van uitvoering naar regie, ervaring met Cloud transities.

Daarnaast beschik je over de volgende competenties: 
 • Een uitstekend ontwikkeld conceptueel denkvermogen en een goed ontwikkeld gevoel voor politiek bestuurlijke verhoudingen; 
 • Je geeft richting, sturing en inspiratie en weet mensen hieraan te binden. Je bent mens- en ontwikkelgericht en haalt het beste in mensen naar boven;
 • Open en duidelijke communicatie, je bent verbindend, organisatiesensitief en schakelt makkelijk op tactisch en strategisch niveau;
 • Je bent een IT-operations manager in hart en nieren, resultaatgericht, pragmatisch en met een 7x24 mentaliteit; 
 • Je bent een evenwichtige, zelfbewuste en open persoonlijkheid. Je straalt rust en gezag uit en wekt vertrouwen;
 • Daarnaast ben je innovatief, ondernemend en heb je lef;
 • Je bent faciliterend, service- en klantgericht en toont eigenaarschap;
 • Gevoel voor humor.

Arbeidsvoorwaarden:

LUMC biedt je een uitdagende baan waarmee je direct een maatschappelijke bijdrage kunt leveren. Je komt te werken in een veelzijdige academische omgeving van zorg, onderzoek & onderwijs en bedrijfsvoering waar IT een cruciale rol speelt. Een open en moderne cultuur waar collega’s nauw samenwerken, elkaar prikkelen én ondersteunen. Inmiddels wordt er binnen IT&DI sterk ingezet op hybride werken (op locatie en online).

LUMC biedt een vaste aanstelling voor 36 uur met een concurrerend bruto jaarsalaris, 8% vakantiegeld en 8,3% eindejaarsuitkering. Daarnaast biedt het LUMC interessante en flexibele secundaire voorwaarden:

 • een pensioenverzekering bij het ABP (LUMC betaalt 70% van de maandelijkse bijdrage);
 • verschillende collectieve verzekeringen waar je gebruik van kunt maken, waaronder een UMC-zorgverzekering en arbeidsongeschiktheidsverzekering;
 • diverse studiemogelijkheden. 

Voor meer info zie: arbeidsvoorwaarden.

SOLLICITEREN EN PLANNING
Ben jij de gemotiveerde kandidaat, die bij wil dragen aan de ambities van het LUMC? En heb je de kennis, vaardigheden en het persoonlijk leiderschap om dit in de praktijk waar te maken? Dan zien we jouw sollicitatie graag tegemoet.

• Sollicitaties (een functiegerichte motivatiebrief plus CV) ontvangen we graag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk vrijdag 11 november 2022, via InterExcellent;
• Op basis van een brief en CV selectie worden kandidaten uitgenodigd voor een oriënterend gesprek met InterExcellent; 
• De meest passende kandidaten worden daarna voorgedragen aan de selectiecommissie bij het LUMC die beslist met wie zij wenst kennis te maken;
• Van de eindkandidaten kunnen referenties worden nagetrokken. Een (ontwikkel)assessment maakt onderdeel uit van de procedure.

CONTACT OVER DEZE VACATURE
Deze procedure wordt uitgevoerd door Sietse Bergstra, partner, en Riëtte Coolen, research consultant, InterExcellent IT Regie Management, Baarn. Tel: 035 - 5280430, www.interexcellent.nl. 

We zien met belangstelling uit naar je reactie en/of sollicitatie!

Locatie:
 • Leiden
Sietse Bergstra

Drs. Sietse Bergstra

Managing Partner
We ondersteunen organisaties om hun keten van IT en IV weer werkend te maken.
Stuur een e-mail of bel +31 (0) 35 5280430