Zoek in de site:

Nieuwe Nyenrode-leergang Regionale Samenwerking in de Zorg gestart

Pieter van Stijn: "De deelnemers vormen een goede afspiegeling van de zorgsector".

Donderdag 29 oktober 2020 was een bijzondere dag voor mij. Die dag startte namelijk module 1 van de nieuwe Nyenrode-leergang Regionale Samenwerking in de Zorg. Als managing partner van InterExcellent Zorg ben ik de initiatiefnemer van deze leergang. Tegelijkertijd zat ik daar als een van de 14 deelnemers. (Vanwege de Corona-richtlijnen was de groepsgrootte beperkt tot 14.) Vanuit beide rollen was ik natuurlijk nieuwsgierig hoe iedereen het programma zou ervaren.

Pluriformiteit binnen de groep

Ik ontmoette die ochtend een prachtig gemêleerd gezelschap: medewerkers van zorgorganisaties, gemeentelijke organisaties en ziektekostenverzekeraars, en zelfstandige interim-managers die affiniteit hebben met de zorg. Ook de verschillende invalshoeken kwamen samen:  financieel, ICT, primair zorgproces, HR & arbeidsmarkt, zorginkoop en zorgverkoop. De pluriforme samenstelling van de groep mogen we gerust als een succes bestempelen. Regionale samenwerking in de zorg is een ontwikkeling waar veel partijen mee bezig zijn. De deelnemers vormen in dat opzicht een goede afspiegeling van de zorgsector. Voor mijzelf was dit een bevestiging van de kwaliteit van de leergang.

Dag 1: overzicht samenwerking in de zorg

Op dag 1 hebben we na de kennismaking uitgebreid aandacht besteed aan hoe de zorg is ingericht. Welke financieringsstromen zijn er en welke argumenten liggen ten grondslag aan de verdeling? Hoe verhoudt de overheid (centraal) zich, met regelgeving en financiering, tot de zorgverzekeraars en zorgorganisaties? En vooral de vraag waaróm regionale samenwerking in de zorg en hoe pak je dat aan? Onder leiding van Misa Dzjoljic, Peter Bennemeer, Marcel Otten en Wink de Boer ontstond er een helder beeld van de complexiteit van de zorg, inclusief een theoretisch kader en casuïstiek vanuit de praktijk.

Dag 2: leiderschap en regisseur

Op dag 2 stond leiderschap centraal en de rol die je als regisseur regionale samenwerking in de zorg kunt vervullen. We discussiëren over het spanningsveld tussen partijen die tegelijkertijd concurrent en samenwerkingspartner van elkaar zijn. Dat vraagt om inlevingsvermogen en open staan voor nieuwe verbindingen. De docenten Bas Kodden en Barbara Hoogenboom lieten zien hoe je de leiderschapsrol van regisseur invult. Interessant was de organisatieopstellingen waarbij we de complexiteit van regionale samenwerking ervoeren. Een fusie van belangen blijkt doorslaggevend voor succes te zijn.

Al met al twee boeiende dagen die ik als deelnemer en als initiatiefnemer zeer positief ervaren heb. Mijn verwachtingen over de volgende 5 modules zijn hoog gespannen. Iedere deelnemer sluit de leergang af met een case.  Ik ben erg benieuwd naar de verworven inzichten, modellen, aanpakken en conclusies die we dan zullen delen over regionale samenwerking in de zorg. De start op 29 oktober was veelbelovend.

Voor vragen of meer informatie neem contact op

Pieter van Stijn Managing Partner InterExcellent Werving en Selectie Zorg

Drs. Pieter van Stijn

Associate Partner Zorg
Care & Cure
Stuur een e-mail of bel +31 (0) 35 5280430