Vacature

Programmamanager Duurzaamheid

ASVZ


Voor onze opdrachtgever ASVZ zijn we op zoek naar een veranderkundige, verbindende en daadkrachtige Programmamanager Duurzaamheid (programmamanager). De programmamanager die wij zoeken, krijgt energie van alle aspecten van duurzaamheid, dienstbaar zijn en vooral ook van de zorg. Wij zoeken voor ASVZ een energiek persoon die wenst te werken in een dynamische en relevante maatschappelijke omgeving binnen het zorgspectrum met veel groeimogelijkheden en vrijheid voor het naar binnen halen van noodzakelijke innovaties/ontwikkelingen. 

DOWNLOAD HIER HET VOLLEDIGE FUNCTIEPROFIEL IN PDF

ASVZ:

ASVZ ondersteunt mensen met een beperking om het gewone leven te ervaren. Met alles wat daarbij hoort: een menswaardige leefomgeving, sociale contacten, een betekenisvolle daginvulling of werk, en ruimte om zelf keuzes te maken. ASVZ biedt duurzame zorg, nu én in de toekomst. Aan mensen met een verstandelijke beperking, die voor korte of langere tijd van hun dienstverlening gebruik maken. In contact met de omgeving laten zij zien wat ze doen en kunnen. En vooral ook hoe ze dat doen. Zo versterken zij de verbinding met cliënten, hun netwerk, vrijwilligers, gemeenten en maatschappelijke organisaties. Dit doen ze samen. Met bevlogen en betrokken medewerkers uit de praktijk. Meer dan 5.500 medewerkers zetten zich samen met ruim 2.300 vrijwilligers in voor ruim 6.000 cliënten in Midden- en Zuid-Holland, Utrecht en West- en Brabant. ASVZ heeft diverse woonvoorzieningen waar circa 2.600 cliënten wonen., maar zij doen hun werk ook bij mensen thuis: bij cliënten die op zichzelf wonen, of gezinnen waarvan een ouder of kind een verstandelijke beperking heeft. ASVZ staat hiermee midden in de maatschappij. Samen met cliënten, mantelzorgers en vrijwilligers geven zij vorm aan hoogwaardige zorg. Hoe zij dat doen, staat in hun zorgvisie. Deze zorgvisie is een weerslag van de gedeelde ideeën en waarden binnen ASVZ en dient als richtlijn bij het dagelijks werk. Iedereen bij ASVZ krijgt de ruimte om er zelf invulling aan te geven. ASVZ biedt:

 • Ondersteuning Thuis
 • Dagbesteding
 • Wonen 
 • Diagnostiek & behandeling

Daarin werken zij met 400 teams van begeleiders en meewerkend teamleiders. Zij krijgen de ruimte en het vertrouwen om optimaal in te spelen op wat de cliënt nodig heeft. De teams krijgen inhoudelijke en organisatorische ondersteuning van de behandelaars en de sectormanagers. Daaromheen werken de ondersteunende diensten zoals ook Huisvesting en het Facilitair Bedrijf: 

 • Kwaliteit
 • Finance & control (F&C)
 • Medewerkers & organisatie (M&O)
 • Informatisering & Automatisering (I&A)
 • Huisvesting & Gebouwbeheer 
 • Facilitair Bedrijf (FB)
 • Zorgondersteuning & Ontwikkeling (ZO&O)
 • Klantadvies
 • Talentontwikkeling
 • Communicatie
Vanuit de diensten Facilitair Bedrijf en Huisvesting & Gebouwbeheer zal de komende jaren verder ingezet worden op het verweven van duurzaamheid binnen de gehele ASVZ-organisatie/het aanbieden van duurzame zorg, waarover hierna meer. 

Duurzame zorg:

ASVZ biedt duurzame zorg, nu én in de toekomst. Aan mensen met een verstandelijke beperking en psychische problematiek, die voor korte of langere tijd van haar dienstverlening gebruikmaken. ASVZ ondersteunt deze mensen om het gewone leven te ervaren, met alles wat daarbij hoort: een menswaardige leefomgeving, sociale contacten, een betekenisvolle daginvulling of werk, en ruimte om zelf keuzes te maken. De verbinding met cliënten én met ouders en vrijwilligers, gemeenten en maatschappelijke organisaties staan centraal in ieders handelen. 

Duurzame zorg zit voor ASVZ niet alleen in het realiseren van een aantal technische oplossingen zoals het plaatsen van zonnepanelen en warmtepompen, maar vooral in duurzaam gedrag van de organisatie, de medewerkers en cliënten van ASVZ. Het streven is om – door de gehele organisatie - consistent duurzame keuzes te maken. Dit kan alleen door de organisatie, de cliënten en medewerkers te betrekken bij het verandertraject en hen zelf te laten ontdekken en ervaren welk gedrag en werkzaamheden duurzame resultaten geeft. Met circulaire dagbesteding in de houtwerkplaatsen, kringloopwinkels, fietsenmakerijen en tweedehands- en (bedrijfs-)kledingwinkels van ASVZ, en met gezond en duurzaam eten in restaurant De Roef, zijn al vertalingen gemaakt naar een duurzame toekomst. ASVZ heeft daarnaast de Green Deal Duurzame Zorg 3.0 getekend, evenals drie regionale convenanten, en doet mee aan de portefeuille aanpak van Omgevingsdienst Nederland. De ambitie van ASVZ op het gebied van duurzaamheid is dus groot. 

Vier jaar geleden is een adviseur duurzaamheid (als programmamanager) gestart met het op de kaart zetten van dit thema binnen de organisatie. De basis is hierbij gelegd, een bewustwordingscampagne binnen de organisatie is afgerond en een team duurzaamheid is grotendeels vormgegeven. De verdere verduurzaming van organisatie ASVZ kan dus bijna van start. Maar eerst moeten er nog twee functies worden ingevuld, namelijk die van: 

 • Programmamanager Duurzaamheid; en 
 • Adviseur Duurzame Huisvesting

Functieomschrijving:

De nieuwe Programmamanager Duurzaamheid gaat – vanuit de afdeling Facilitair Bedrijf - organisatiebreed aan de slag met het algemene en coördinerende duurzaamheidsbeleid, bewustwording en kennisontwikkeling, milieuthermometer zorg, verslaglegging alsmede het onderhouden van het interne en externe netwerk. Voor een uitgebreide omschrijving van deze functie verwijzen we naar het functieprofiel Programmamanager Duurzaamheid | ASVZ

Voor specifieke (en technische) taken binnen de afdeling Huisvesting op het gebied van duurzaamheid i.r.t. vastgoed wordt gezocht naar een Adviseur Duurzame Huisvesting die in nauwe samenwerking met het team duurzaamheid – vanuit de afdeling Huisvesting - ervoor gaat zorgen dat duurzaamheid horizontaal nog meer wordt verweven binnen de organisatie ASVZ. Voor een uitgebreide omschrijving verwijzen we naar de vacature Adviseur Duurzame Huisvesting | ASVZ. 

Functie-eisen:

Voor de functie-eisen (achtergrond, ervaring, kennis en gevraagde competenties) verwijzen we naar het uitgebreide profiel. 

Arbeidsvoorwaarden:

Je gaat werken binnen het dynamische zorgdomein, waarbij je deel gaat uitmaken van een bijzondere organisatie. ASVZ biedt jou hiervoor een totaalpakket aan arbeidsvoorwaarden dat uitstekend te noemen is zoals opgenomen in het functieprofiel. 

Planning:

ASVZ wenst uiterlijk in juli voorzien te zijn van de nodige versterking voor het verder uitrollen van het duurzaamheidsprogramma binnen de organisatie. Daartoe wordt de volgende planning gevolgd: 
Sollicitaties (een functiegerichte motivatiebrief plus CV) ontvangen we graag (zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk dinsdag 2 april 2024 vóór 10.00 uur) via ASVZ@interexcellent.nl

 • Op basis van een brief en CV selectie worden kandidaten uitgenodigd voor een oriënterend gesprek met InterExcellent in week 12-15.
 • De meest passende kandidaten worden daarna voorgedragen aan ASVZ (in week 15) die beslist met wie zij wenst kennis te maken. 
 • De eerste gespreksronde bij ASVZ vinden plaats vanaf week 16.
 • Een referentiecheck, diplomacheck kunnen onderdeel uitmaken van deze procedure. 
Vanwege de sterke verwevenheid van de functies zal verderop in het selectieproces contact plaatsvinden met zowel de Manager Facilitair Bedrijf (Rudi Crabbé) als de Manager Huisvesting (Frank van der Plas).

Contact over deze vacature:

Deze procedure wordt uitgevoerd door Geert-Jan Poorthuis, Managing partner InterExcellent en Tren Keltjens, Executive Search Consultant binnen InterExcellent, bereikbaar op 035-5280430 en via ASVZ@interexcellent.nl

Wij zien met belangstelling uit naar uw reactie en/of sollicitatie.

Locatie:
 • Sliedrecht
Geert-Jan Poorthuis

Drs. Geert-Jan Poorthuis

Managing Partner
Executive Search en Interim Management
Stuur een e-mail of bel +31 (0) 35 5280430