Vacature

Directeur HRM

Universiteit Leiden


Voor onze opdrachtgever de Universiteit Leiden zijn we op zoek naar een kundige, ervaren, eigentijdse en innovatieve Directeur HRM die vooroploopt in HR beleid, -processen, -instrumenten, -ontwikkelingen en mede vorm geeft aan de executie van de strategie en maatschappelijke opgave van de Universiteit Leiden.
 
UNIVERSITEIT LEIDEN
 
Historie en profiel    
De Universiteit Leiden is de oudste universiteit van Nederland. Willem van Oranje schonk de ‘Academia Lugduno Batava’ in 1575 aan Leiden vanwege -zo wordt aangenomen- het moedige verzet van de stad tijdens het beleg van Spanje.

Het motto van de universiteit is ‘Praesidium Libertatis’; bolwerk van vrijheid. De universiteit staat van oudsher voor vrijheid van geest, van denken en spreken en voor een ongebonden ontwikkeling van onderzoek en onderwijs.

De universiteit wil wetenschappers en studenten de omgeving en ruimte bieden om het beste uit zichzelf te halen. Zij staat open voor iedereen die hier wil studeren of werken en het uiterste uit zichzelf wil halen. De universiteit heeft een maatschappelijke verantwoordelijkheid en richt zich ook op toekomstige generaties. Dat betekent excellentie ten behoeve van een veiliger, gezonder, duurzamer, welvarender en rechtvaardiger wereld – lokaal, regionaal en wereldwijd.

Functieomschrijving:

Doel van de functie
 
Adviseren van het CvB en leiden van de HRM-discipline in lijn met de visie en ambitie van de Universiteit Leiden en binnen de (financiële) kaders en het mandaat. De directeur HRM is eindverantwoordelijk voor het organisatiebrede HR-beleid en zorgt voor goede aansluiting op de visie, ambitie en verdere ontwikkeling van de Universiteit Leiden. Daarnaast is de directeur HRM als lid van het MT-Bestuursbureau medeverantwoordelijk voor de integrale advisering aan het CvB op directie-overstijgende dossiers en acteert hij/zij als organisatieadviseur voor de gehele universiteit.

Verantwoordelijkheden Directeur HRM

A.     HRM
 

 • Draagt bij aan de strategie van de universiteit vanuit een visie op organisatieontwikkeling en met begrip van ontwikkelingen binnen en buiten de universiteit waarop moet worden geanticipeerd om de unieke positionering van Universiteit Leiden te kunnen blijven waarborgen en uitbouwen
 • Vertaalt de strategie in universitair HR-beleid, -beleidslijnen en - regels en bewaakt de uitvoering
 • Zorgt voor kwalitatief hoogwaardige HR-processen en -instrumenten
 • Werkt voor wat betreft de processen samen met de eenheden die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering, zoals het Administratief Shared Service Center
 • Bouwt, professionaliseert en positioneert HRM binnen de organisatie
 • Is het boegbeeld van HRM, binnen en buiten de organisatie
 • Is ambassadeur voor de toegevoegde waarde van eigentijds en innovatief HRM
 • Initieert en coördineert het vormgeven en uitvoeren van universiteitsbrede initiatieven en programma’s in het HRM-domein, waaronder bijvoorbeeld Medewerkers Tevredenheid, Sociale Veiligheid, Erkennen en Waarderen, Diversiteit & Inclusie
 • Ondersteunt en voert regie bij organisatie-ontwikkelvraagstukken en verandertrajecten
 • Is namens de Universiteit Leiden lid van het HR overleg (HRNU) binnen de landelijke VSNU en neemt deel aan werk- of stuurgroepen in dat verband
 • Zorgt voor goede werkverhoudingen binnen het HR-domein en levert een bijdrage aan de kwalitatieve bezetting van HRM functies binnen de keten
 • Is voorzitter van het team van Hoofden HRM en vertegenwoordigt de HRM-kolom binnen de universiteit. De stem van de directeur is doorslaggevend, met als doel het waarborgen van de universitaire HRM strategie, zowel bij het opstellen ervan, als bij de vertaling naar beleid en processen

B.     Advisering
 
 • Adviseert het CvB over HRM-beleid en thema’s en stelt, als lid van het MT-Bestuursbureau, integrale adviezen op voor het CvB. Zoekt daarin proactief de samenwerking
 • Zorgt voor een goede advisering en dienstverlening aan faculteiten en overige eenheden
 • Participeert in, of is voorzitter van stuurgroepen in het HR-domein
 • Ondersteunt en adviseert het CvB in de samenwerking met de medezeggenschapsorganen en het Lokaal Overleg

C.     Management
 
 • Is verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van het jaarplan van de Directie HRM (ongeveer 35 medewerkers)
 • Geeft leiding aan het managementteam van HRM
 • Heeft budget verantwoordelijkheid voor de Directie HRM, delegeert mandaat naar de teams
 • Is verantwoordelijk voor de kwalitatieve en kwantitatieve bezetting van de directie en voert HR-beleid uit voor de eigen medewerkers

Download hier het uitgebreide functieprofiel van deze vacature
 

Functie-eisen:

DE KANDIDAAT (M/V) DIE WE ZOEKEN
 
 • Heeft een afgeronde relevante academische opleiding
 • Heeft ervaring opgedaan binnen een professionele organisatie
 • Het vermogen een strategische visie te ontwikkelen en deze uit te dragen op universitair niveau
 • Een sterk gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen
 • Ruime ervaring in het managen van beleidsontwikkelings- en besluitvormingsprocessen en in projectmatig werken
 • Aantoonbare ervaring in het leidinggeven aan professionals, met een inspirerende, verbindende en ontwikkelingsgerichte stijl van leidinggeven
 • Goede communicatieve vaardigheden, in woord en geschrift, in zowel het Nederlands als het Engels
 • Relevante competenties waaronder: bestuurlijke- en organisatorische sensitiviteit, strategisch- en analytisch denkvermogen, relativeringsvermogen en een goed gevoel voor humor

Arbeidsvoorwaarden:

ARBEIDSVOORWAARDEN
 
De Universiteit Leiden biedt een uitdagende functie in een interessante en complexe organisatie. De Directeur HRM wordt marktconform gewaardeerd en verdient op basis van fulltime (38 uur per week), afhankelijk van uw ervaring tot bijna € 120.000,- bruto per jaar (inclusief vakantiegeld en een eindejaarsuitkering volgens schaal 16 van de CAO Nederlandse Universiteiten).
 
De Universiteit Leiden kent een uitstekend pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder 41 vakantiedagen op voltijdbasis, een ABP pensioen en een gedeeltelijk doorbetaald ouderschapsverlof, sabbatical leave, opleidings- en ontwikkelmogelijkheden en de mogelijkheid om gebruik te maken van een aantal faciliteiten zoals sportaccommodaties en bibliotheek en de mogelijkheid om via een keuzemodel arbeidsvoorwaarden op maat te kiezen.
 
Het dienstverband start met een periode van 1 jaar met uitzicht op een vast dienstverband bij goed functioneren.
Diversiteit en inclusie zijn kernwaarden van de Universiteit Leiden. De Universiteit Leiden streeft ernaar een inclusieve gemeenschap te worden waarin alle studenten en medewerkers zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen en al hun mogelijkheden kunnen ontwikkelen. We verwelkomen diversiteit in ervaringen en perspectieven omdat zij onze universitaire gemeenschap verrijken en versterken

SOLLICITEREN EN PLANNING
 

 • Sollicitaties (een functiegerichte motivatiebrief plus CV) ontvangen we graag het liefst zo spoedig mogelijk (maar uiterlijk op maandag 4 oktober voor 10.00 uur) via www.interexcellent.nl
 • Op basis van de brief en CV selectie worden kandidaten uitgenodigd voor een oriënterend gesprek via Teams
 • De meest passende kandidaten worden uitgenodigd voor een live gesprek bij InterExcellent in Baarn, in een veilige setting conform voorschriften RIVM
 • De meest passende kandidaten worden daarna voorgedragen aan de selectiecommissie bij de Universiteit Leiden die daarna beslist met wie zij wenst kennis te maken
 • De gesprekken met de selectiecommissies van de Universiteit Leiden vinden plaats op donderdagavond 28 oktober en dinsdagmiddag 2 november, beide in Leiden.
 • Van de eindkandidaten kunnen referenties worden nagetrokken. Een (ontwikkel)assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.
 • De Universiteit Leiden wenst haar nieuwe Directeur HRM te benoemen in november 2021
 
CONTACT OVER DEZE VACATURE
 
Deze procedure wordt geleid door Geert-Jan Poorthuis, partner binnen InterExcellent te Baarn, te bereiken via tel: 035- 5280430, universiteit-leiden@interexcellent.nl of www.interexcellent.nl

Locatie:
 • Leiden
Geert-Jan Poorthuis

Drs. Geert-Jan Poorthuis

Managing Partner
Executive Search en Interim Management
Stuur een e-mail of bel +31 (0) 35 5280430