Vacature

Coördinator IV Beheer

Gemeente Zeist


Voor onze opdrachtgever Gemeente Zeist zijn wij op zoek naar een Coördinator IV beheer.

De gemeente Zeist beschrijft zichzelf als volgt:

De gemeente is een moderne werkgever met medewerkers die betrokken en vooral zichzelf zijn. We werken op basis van onze kernwaarden ‘vertrouwen, kracht en nabijheid’. De werksfeer is open en prettig en de onderlinge lijnen zijn kort. Met zo’n 400 collega’s werken we voor en met ongeveer 66.000 inwoners. Daardoor is het niet te massaal, zijn de lijnen kort en de mogelijkheden groot. Onze cultuur is informeel, onze werkwijze integraal en interactief. 

Ontwikkeling is voortdurend vereist en belangrijk: als organisatie weten wat er in de samenleving speelt en daar flexibel op inspelen. We juichen het toe als je daaraan je eigen perspectief en waarde toevoegt en verwelkomen dus iedereen met de juiste ervaring en eigenschappen voor de functie. 

Waar je wieg ook heeft gestaan, wat ook je achtergrond, levensstijl of geloof is, als je je herkent in het profiel, solliciteer! In Zeist werk je vanuit je eigen verantwoordelijkheid en word je ondersteund door de organisatie, zodat je als mens en als professional blijft groeien. 

We zijn niet op zoek naar een perfecte medewerker, maar iemand die zijn kwaliteiten, rafelrandjes én zelfkennis wil inzetten om met humor en lef uitdagingen te lijf te gaan.

De gemeente heeft in 2021 een pakkend verhaal geschreven over de organisatie onder de titel Het verhaal van Zeist. Centraal in het verhaal staan de kernwaarden vertrouwen, nabijheid en kracht. Enkele alinea’s uit het verhaal:

Als gemeentelijke organisatie streven we in Zeist naar een mooie, levendige, groene en inclusieve gemeente. We zijn er voor al onze inwoners: van Austerlitz tot Den Dolder en van Vollenhove tot Lyceumkwartier. We zijn er voor de winkeliers, de horeca-uitbaters, de sporters, de theatermakers, de verenigingen en voor alle andere Zeistenaren. We dragen bij aan een fijne en veilige openbare ruimte waarin mensen goed kunnen leven, werken en recreëren, en bezoekers graag vertoeven. Waarin onze sportverenigingen kunnen floreren en er genoeg scholen, gezondheidscentra, parken, restaurants en cafés zijn. Gewoon, een goed leven in Zeist.

Samen maken we die zo kenmerkende Zeister cultuur: mensgericht, lerend en dynamisch. We weten wat er speelt, houden de lijnen kort en zoeken volop de ruimte in de samenwerking met onze partners op. Vanuit onze waarden hebben we geleerd antwoorden en oplossingen te vinden door energie, creativiteit en ondernemingszin los te maken uit de haarvaten van de samenleving en die volop de ruimte te geven. Om daarmee vanuit ieders vakmanschap de beste bijdrage te leveren aan een goed leven in Zeist. Daarin willen we een koploper zijn. 

ONTWIKKELINGEN
Voor de ontwikkelingen op het vlak van digitalisering en informatievoorziening heeft de gemeente Zeist een duidelijke missie:

Wij staan ervoor dat inwoners, netwerkpartners en medewerkers de beschikking hebben over de juiste informatie, zodat zij de beste bijdrage kunnen leveren aan het goede leven en de maatschappelijke opgaven in Zeist. 

De gemeente heeft daarbij de volgende visie:

We vertrekken vanuit de ander. Van daaruit voeren we het gesprek over informatievoorziening met alle stakeholders intern en extern. Niet over individuele- of teamwensen, maar over de waarde die het toevoegt aan de keten waarvan de stakeholder deel uitmaakt, en de maatschappelijke opgaven waar de keten voor staat.

De gemeente heeft de opgaven van het team Informatievoorziening (IV) uitgewerkt in 4 thema’s:

 • Meedoen binnen de organisatie en een bijdrage leveren aan organisatie-opgaves; 
 • Systemen op orde hebben en houden;
 • Informatie maximaal van toegevoegde waarde laten zijn;
 • Een bijdrage en pro-actieve rol te nemen in de organisatie verbetering en innovatie.
Voor het verder vormgeven en realiseren van deze opgaven wordt een Coördinator IV beheer gezocht. Iemand die de verantwoordelijkheid op zich neemt om sturing te geven aan de beheer onderdelen van team IV (totaal ca. 34 FTE). De Manager IV, de Portfoliomanager IV en de Coördinator IV beheer vormen het managementteam en bepalen samen de strategie rondom het portfoliomanagement en het beheer. De Coördinator IV beheer rapporteert aan de Manager IV.

DOWNLOAD HIER HET VOLLEDIGE FUNCTIEPROFIEL IN PDF

Functieomschrijving:

De Coördinator IV beheer vervult een belangrijke rol binnen de organisatie en het team IV. Vanuit de rol van gedelegeerd opdrachtgever heeft de coördinator een belangrijke rol in de aansturing van alle IV beheeronderdelen binnen de organisatie. Een veelzijdige nieuwe functie waarbij je veel verantwoordelijkheid en zelfstandigheid krijgt en contact onderhoudt met alle betrokken afdelingen en business partners. De opgaven waaraan wordt gewerkt zijn divers. Denk aan:

 • Aanbesteding datacenter;
 • Sourcing vraagstukken, verder gebruik maken van SaaS oplossingen;
 • Verder professionaliseren beheersmatig en projectmatig werken;
 • Versterken verantwoording en risicomanagement;
 • Organisatievraagstukken met betrekking tot verandering van operationeel naar meer regiegericht werken.

Taken: 
 • Vervult de rol van sparringpartner van de Manager IV;
 • Zorgt voor een vertaling van de strategie in duidelijke opdrachtformulering richting de verschillende beheeronderdelen van het team IV. Je bent daarbij in contact met de meewerkend voorman/vrouw van ieder onderdeel;
 • Geeft ondersteuning in het managen van ”operational excellence” aan de Manager IV, waarbij kwaliteit en resultaat leidend zijn;
 • Begeleidt de medewerkers in hun verdere professionalisering in hun vak; je draagt verder geen HR verantwoordelijkheid;
 • Helpt de verandering door de komst van deze nieuwe functie mee vorm te geven;
 • Zorgt voor een adequate kwaliteit van levering van IV beheer;
 • Neemt tijdig beslissingen, adviseert en informeert Manager IV over de voortgang;
 • Adviseert Manager IV over de noodzakelijke menskracht, materialen en financiële middelen;
 • Zorgt voor uitvoering van verantwoording, control en risk management.

Functie-eisen:

Als Coördinator IV beheer beschik je over de nodige kennis en ervaring op het gebied van IV beheer met daarbij de nodige creativiteit en pro-activiteit. Je hebt goede planningsvaardigheden en een kritische blik. Gezocht wordt een pionier en aanjager. Iemand die vooruitkijkt, een kritische blik heeft en planmatig te werk gaat. 

Wat we verder van je vragen:
 • Een relevante opleiding op HBO+ niveau.
 • Minimaal vijf jaar ervaring op het gebied van informatiserings- en bedrijfsvoerings-vraagstukken;
 • In staat zijn om te schakelen met zowel de organisatie als de specialisten binnen het team Informatievoorziening;
 • Minimaal 3 jaar ervaring met het coördineren of leidinggeven in een vergelijkbare beheer omgeving;
 • Bekend zijn met de dynamiek en de complexiteit van IV beheer in een overheidsorganisatie;
 • Organisatorisch sensitief en in staat zijn strategisch, tactisch en context-afhankelijk te opereren;
 • Goed kunnen samenwerken en verbinden en stelling weten te nemen. Voortvarend kunnen optreden en grenzen duidelijk aangeven;
 • Resultaat- en procesgericht zijn;
 • In staat zijn een voorbeeldrol richting het team op je te nemen.

Arbeidsvoorwaarden:

Geboden wordt een uitdagende functie in een prettige, open werkomgeving.
Het salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring en marktconform.
Gemeente Zeist beschikt over goede secundaire arbeidsvoorwaarden (17,05% Individueel Keuze Budget) en er zijn ruime mogelijkheden voor het volgen van opleidingen en cursussen.
Het betreft een arbeidsovereenkomst voor de duur van een jaar, met de intentie om deze om te zetten naar een vast dienstverband.

PROCEDURE
De begeleiding van de wervings- en selectieprocedure is in handen van InterExcellent, in de persoon van Bert Wolthuis. Hij zal de eerste gesprekken voeren met geschikte kandidaten. Vervolgens zullen de curricula vitae van de meest passende kandidaten aan de selectiecommissie worden gepresenteerd. Op basis hiervan worden eindkandidaten geselecteerd voor gesprekken binnen de gemeente. Van de eindkandidaten kunnen in overleg referenties worden nagetrokken. 

SOLLICITEREN EN PLANNING

 • Sollicitaties (een functiegerichte motivatiebrief plus CV) ontvangen we graag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk op 24 september 2023 via InterExcellent.
 • Op basis van een brief en CV-selectie worden kandidaten uitgenodigd voor een oriënterend gesprek bij InterExcellent in Baarn of via videobellen.
 • De meest passende kandidaten worden daarna voorgedragen aan de selectiecommissie binnen de gemeente die beslist met wie zij wenst kennis te maken.
 • De selectiegesprekken vinden vervolgens plaats bij de gemeente in Zeist.
 • Gesprekken vinden eventueel via videobellen plaats.

CONTACT OVER DEZE VACATURE
Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Bert Wolthuis, Associate Partner, en Riëtte Coolen, Research Consultant, InterExcellent, telefoonnr. 035 – 5280430, www.interexcellent.nl.

Locatie:
 • Zeist

Bert Wolthuis

Associate Partner IT Regie Management Lokale overheid en Onderwijs
Stuur een e-mail of bel +31 (0) 35 5280430